Badanie: 72 proc. pracowników stara się o podwyżkę

39 proc. Polaków jest zadowolonych z poziomu swoich zarobków, ale zdecydowanie zadowolonych jest 5 proc. – wynika z badania portalu Pracuj.pl. Jak wskazano, 72 proc. pracowników stara się o podwyżkę z uwagi na rosnące koszty życia w związku z inflacją.

W ciągu ostatniego roku podwyżkę otrzymało 6 na 10 ankietowanych, ale 74 proc. wskazuje, że pensja wystarcza im na mniej niż rok temu – zauważono w raporcie „Postawy finansowe Polaków w czasach inflacji” portalu Pracuj.pl. Jak zaznaczono, 49 proc. respondentów stwierdziło, że negatywny wpływ inflacji na wartość nabywczą ich wynagrodzenia w 2023 r. zmniejszył się.

„Mniej niż połowa Polaków posiadających pracę (39 proc.) jest zadowolona z poziomu swoich zarobków. Warto zaznaczyć, że odpowiedź +zdecydowanie zadowolony/a+ wskazało zaledwie 5 proc. respondentów” – wynika z badania.

Zgodnie z raportem, wśród głównych przyczyn niezadowolenia z obecnego wynagrodzenia Polacy wskazują m.in.: wzrost inflacji przy braku wzrostu wynagrodzenia (64 proc.), niewystarczające środki na oszczędzanie (49 proc.), niewystarczające środki na codzienne życie (30 proc.), brak możliwości rozwijania pasji i ambicji (26 proc.) i zwiększenie obowiązków zawodowych przy zachowaniu poziomu zarobków (25 proc.)

Jak przekazano, 45 proc. badanych deklaruje, że obecne wynagrodzenie nie zapewnia im godnego życia i poczucia bezpieczeństwa. „Ponad połowa kobiet i 4 na 10 mężczyzn deklaruje, że z obecnymi zarobkami nie czują się życiowo bezpieczni” – wskazano. Jak zauważono, problem ten dotyka najbardziej najstarszych uczestników rynku pracy – 80 proc. respondentów z tzw. pokolenia silver twierdzi, że przez ostatnie 12 miesięcy spadła ich siła nabywcza, podczas gdy w pokoleniu „Z” odsetek ten wyniósł 66 proc.

56 proc. badanych wskazuje, że na przestrzeni ostatniego roku starało się o podwyżkę z uwagi na inflację. Ponad 1/3 badanych wskazuje, że otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 26 proc. w ciągu ostatniego roku. „Co dziesiąta osoba ostatnią podwyżkę otrzymała ponad 3 lata temu, a 1 na 10 osób nie dostała jej nigdy” – stwierdzono.

Jak powód swoich starań o wzrost wynagrodzenia ankietowani podali m.in.: rosnące koszty życia w związku z inflacją (72 proc.), długą przerwę od ostatniego wzrostu wynagrodzenia (36 proc.), wzrost swoich kompetencji, np. dzięki nowym certyfikatom lub szkoleniom (20 proc.), rynkowe informacje o pracodawcach przyznających podwyżki w trakcie inflacji (19 proc.), awans lub otrzymanie dodatkowych obowiązków w pracy (18 proc.).

17 proc. respondentów uznało, że ich wynagrodzenie wzrosło w sposób, który rekompensuje inflację. „Częściej byli to mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (14 proc.) – zaznaczono. Na wzrost wynagrodzenia rekompensujący inflację częściej mogły liczyć młodsze pokolenia – w pokoleniu „Z” było to 22 proc. respondentów, wśród najstarszej grupy obecnej na rynku pracy 15 proc.

„Mimo że różnice pomiędzy grupami nie są duże, to widać, że najmłodsze pokolenie na rynku pracy w najmniejszym stopniu odczuwa negatywny wpływ inflacji na swoje wynagrodzenie. To u tej grupy wiekowej zarobki częściej wzrastają wraz z inflacją niż u innych przedstawicieli rynku” – oceniła cytowana w raporcie ekspertka ds. badań kandydatów w Pracuj.pl. Małgorzata Skonieczna.

Ze względu na poziom inflacji 8 na 10 badanych bardziej zwracają uwagę na swoje wydatki oraz wynagrodzenie; 47 proc. wskazuje, że inflacja sprawiła, iż są bardziej skłonni do zmiany pracy niż w zeszłym roku. „Odsetek badanych otwartych na tę zmianę spada – w badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl we wrześniu 2022 roku taką otwartość deklarowało 51 proc. badanych” – podkreślono.

„Dzisiaj większą skłonnością charakteryzują się kobiety – aż 52 proc. pań w porównaniu do 43 proc. panów rozważa zmianę miejsca zatrudnienia w obliczu wysokiej inflacji. Co ciekawe – ponownie pokoleniowo najczęściej gotowi na zmianę są najmłodsi uczestnicy i uczestniczki rynku pracy (52 proc.)” – stwierdzono.

36 proc. uczestników badania nie odczuwa obaw względem utrzymania obecnego stanowiska pracy w obliczu inflacji, ale niepewność taką podziela 35 proc. respondentów. Aby poprawić swoją sytuację i wyrównać wzrost zarobków, 34 proc. ankietowanych zdecydowało się podjąć nową pracę. „Istotnie częściej były to kobiety (39 proc.) niż mężczyźni (29 proc.)” – przekazano.

„Najczęściej na ten krok decydują się najmłodsze pokolenia – osoby w wieku 18-24 lata (43 proc.) oraz w wieku 25-34 lata (44 proc.). Niemal połowa badanych (46 proc.) deklaruje, że nie zdecydowała się na podjęcie nowego zatrudnienia w obliczu wzrostu wydatków” – wynika z raportu.

56 proc. respondentów ocenia, że jeśli zdecydują się na zmianę pracodawcy, dostaną lepsze zarobki w nowym miejscu.

Badanie „Postawy finansowe Polaków w czasach inflacji” zostało przeprowadzone w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 1470 Polaków w wieku 18-65, z czego 85 proc. to osoby pracujące, a 15 proc. osoby niepracujące.

Skomentuj