Badanie: co czwarta firma planuje rekrutacje, niemal tyle samo – zwolnienia

Co czwarta firma chce w tym roku zatrudnić nowych pracowników, niemal tyle samo przedsiębiorstw przewiduje zwolnienia – wynika z opublikowanego we wtorek badania Personnel Service. Ponad połowa firm planuje podnosić pensje, przeważnie o 6-10 proc. lub mniej.

Według „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service, 38 proc. pracodawców przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy utrzymanie poziomu zatrudniania na dotychczasowym poziomie. Rekrutacje planuje 24 proc.

Jak zaznaczono, podobny odsetek firm ma w planach redukcję etatów – w badaniu takie zamiary zadeklarowało 23 proc. pracodawców.

Ponad połowa firm przewiduje w tym roku podnoszenie wynagrodzeń, w tym 19 proc. planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, a 17 proc. chce wyrównać inflację. 16 proc. deklaruje natomiast, że podniesie pensje bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej.

28 proc. zamierza utrzymać wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, 7 proc. planuje cięcie płac. Najwięcej firm planuje podwyżki o 6-10 proc. lub mniej.

42 proc. przedsiębiorców boi się, że sytuacja w ich biznesie będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim. Polepszenia sytuacji spodziewa się co piąty prowadzący przedsiębiorstwo, a utrzymania sytuacji z minionego roku – 24 proc. firm.

Wśród głównych bolączek w tym roku pracodawcy wymieniają przede wszystkim inflację (15 proc.), zmiany prawno-podatkowe związane z Polskim Ładem (14 proc.), wyższe koszty prowadzenia działalności oraz dużą liczbę zachorowań na COVID-19 (po 13 proc. wskazań). W dalszej kolejności pojawiają się wyzwania kadrowe związane z pozyskaniem pracowników oraz presją płacową (odpowiednio 8 proc. i 7 proc. wskazań).

Firmy dostrzegają też trudności w łańcuchach dostaw i boją się obostrzeń rządowych związanych z koronawirusem (po 6 proc. wskazań). Listę obaw przedsiębiorców zamykają konieczność redukcji zatrudnienia oraz spadająca liczba zamówień (po 5 proc. wskazań).

Badanie objęło też pracowników. 45 proc. zatrudnionych dobrze oceniło swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a 14 proc. – złą.

Jak zauważono, dobre nastawienie do własnej sytuacji na rynku pracy idzie w parze z gotowością do szukania nowego miejsca zatrudnienia. 17 proc. osób wskazuje, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje zmienić pracodawcę. 30 proc. zatrudnionych jeszcze nie wie, czy podejmie taką decyzję w najbliższym czasie. Zdaniem autorów raportu wahanie może wynikać z tego, że pracownicy nie wiedzą jeszcze, czy uda im się wynegocjować odpowiednią podwyżkę u obecnego pracodawcy.

W sondażu zapytano też, czy zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem miały wpływ na wynagrodzenie netto respondentów. 35 proc. pracowników stwierdziło, że Polski Ład nie miał wpływu na ich pensję. 31 proc. ankietowanych uznało, że teraz zarabiają mniej niż w zeszłym roku. Podwyżkę zaobserwowało 16 proc. zatrudnionych.

60 proc. osób deklaruje, że będzie się w tym roku starało o wyższe wynagrodzenie. W tym celu 29 proc. poprosi obecnego pracodawcę o podwyżkę, 20 proc. poszuka lepiej płatnej pracy, a 11 proc. rozejrzy się za pracą dorywczą. Co piąty jeszcze nie wie, czy podejmie w tym roku działania mające na celu zwiększenie wynagrodzenia.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) w terminie 8-12 lutego 2022 roku. Wzięło w nim udział 300 pracodawców i 1000 pracowników.

Skomentuj