Badanie: jedna na pięć przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód do 5 tys. zł

Jedna na pięć badanych przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód w wysokości do 5 tys. zł, z czego 18,4 proc. – w granicach 1-5 tys. zł. Co trzecia zarabia między 5 a 10 tys. zł – wynika z raportu „Bizneswoman Roku: zarobki i motywacje polskich przedsiębiorczyń”.

Z kolei przychód w granicach 10-20 tys. zł deklaruje 23,1 proc. respondentek, natomiast 13,7 proc. zarabia powyżej 20 tys. zł.

Blisko co czwarta badana, która rozważa założenie swojej firmy, chciałabym zarabiać między 6 a 10 tys. zł, a 29,8 proc. satysfakcjonowałby zarobek w granicach 10-15 tys. zł. Co szósta ankietowana deklaruje, że jako prezeska swojej firmy chciałaby zarabiać 15-20 tys. zł, a 7 proc. respondentek satysfakcjonowałaby kwota powyżej 30 tys. zł.

Jak wynika z raportu, połowa respondentek deklaruje, że przychody ich firmy są większe niż w ostatnich latach, z czego 15,6 proc. osiąga przychody wyższe o 21-40 proc. Jednocześnie jednak ponad jedna czwarta badanych polskich przedsiębiorczyń deklaruje, że przychody ich firmy zmniejszyły się w porównaniu do poprzednich lat. Blisko co dziesiąty biznes prowadzony przez kobietę odnotował spadek przychodów o 21-40 proc.

Polskie przedsiębiorczynie najczęściej deklarują, że spędzają w pracy ok. 40 godzin tygodniowo (29,3 proc.). Jednocześnie jednak niewiele mniej, bo 27,8 proc. pracuje między 41 a 50 godzin, a 14,2 proc. – nawet powyżej 50 godzin. Co piąta badana w pracy spędza mniej niż 40 godzin tygodniowo.

Jako motywację do założenia własnej firmy badane najczęściej wskazują elastyczność – możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie pracują była kluczowa dla 59,9 proc. przedsiębiorczyń. Stanowi ona również motywację dla 67,4 proc. kobiet chcących prowadzić własną działalność. Badane Polki w dalszej kolejności wskazują pragnienie niezależności (51,9 proc. przedsiębiorczyń oraz 60,5 proc. kobiet chcących założyć własną firmę) oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (kolejno 45,8 proc oraz 63 proc.). Chęć osiągania wyższych zarobków stanowi motywację do prowadzenia działalności dla 44,8 proc. przedsiębiorczyń i 54,9 proc. badanych dopiero rozważających założenie firmy.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na przełomie października i listopada 2022 r. W badaniu wzięło udział 1145 przedsiębiorczyń i dorosłych kobiet.

Skomentuj