Badanie: stereotypy największą przeszkodą w awansie kobiet

Stereotypy i przyzwyczajenie, że to mężczyźni pełnią wysokie stanowiska, są największą przeszkodą w awansie kobiet – uznały menedżerki w badaniu Bigram. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 49 proc. mężczyzn. Podobny odsetek panów uznał, że kobiety rzadziej awansują, bo brak im odpowiednich cech.

Badanie „Rosnąca Siła Kobiet – Kobiety na Rynku Pracy” przeprowadzono wśród menedżerek i menedżerów firm działających w Polsce, różnej wielkości i z różnych branż.

Wśród trzech najważniejszych czynników umożliwiających kobietom osiąganie sukcesów biznesowych ankietowani wskazali doświadczenie (71 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (55 proc.) oraz proaktywne zdobywanie nowych kompetencji (55 proc.). Ponad połowę wskazań uzyskały jeszcze: umiejętność podejmowania ryzyka (54 proc.) i wykształcenie (52 proc.). Doświadczenie i wykształcenie okazało się ważniejsze dla kobiet (odpowiednio 74 proc. i 54 proc.) niż mężczyzn (61 proc. i 45 proc.). 21 proc. kobiet i 14 proc. mężczyzn uważa, że to brak obciążenia obowiązkami rodzinnymi pomaga kobietom w odnoszeniu sukcesów.

Zdaniem 75 proc. respondentek największą przeszkodą w awansie kobiet na wyższe stanowiska są stereotypy i przyzwyczajenie, że to mężczyźni pełnią wysokie stanowiska. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 49 proc. mężczyzn. Podobny odsetek panów uznał, że barierą w awansie kobiet jest brak pomocy ze strony pracodawcy w łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, np. pozwolenie na elastyczne godziny pracy, a także brak odpowiednich cech charakterystycznych dla dobrych liderów (47 proc.). Według 45 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn panie rzadziej awansują, bo nie mają czasu na podejmowanie dodatkowych obowiązków (np. ze względu na konieczność wykonywania obowiązków domowych).

W badaniu przyjrzano się też wpływowi pandemii na aktywność zawodową respondentów. 46 proc. ankietowanych przyznało, że w czasie pandemii podniosło swoje kompetencje (odpowiedziało tak 51 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn), 29 proc. zmieniło swoje stanowisko lub zakres kompetencji (31 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn). 22 proc. w czasie pandemii awansowało (25 proc. kobiet i 14 proc. mężczyzn).

Na pytanie o rozwój kompetencji cyfrowych, niemal połowa (49 proc.) odpowiedziała, że rozwinęła kompetencje w obszarze social mediów, a prawie dwie piąte (38 proc.) – w obszarze szkoleń digital. Jedna szósta zainwestowała w sprzęt (16 proc.), a co dziesiąta (10 proc.) z badanych osób zwiększyła umiejętności w zakresie kampanii digitalowych.

Najczęściej ankietowani deklarowali, że w ich domach każdy ma określone obowiązki (69 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet). 39 proc. kobiet stwierdziło, że to one wykonują większość obowiązków domowych, z kolei według 20 proc. mężczyzn to oni wypełniają większość zadań związanych z domem. Jedna piąta badanych kobiet i mężczyzn korzysta z zewnętrznej pomocy przy wykonywaniu obowiązków domowych, mniejszy odsetek ankietowanych dzieli zadania po równo, np. stosując system cotygodniowych rotacji – 13 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn.

Z sondażu wynika, że kobiety częściej odpowiadają za gotowanie, sprzątanie i pranie (ok. 70 proc. wobec 20-30 proc. panów), mężczyźni – częściej za zakupy (59 proc. wobec 55 proc. kobiet).

Największa grupa respondentów zadeklarowała brak zmian w podziale obowiązków w czasie pandemii – 54 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn. Więcej mężczyzn (25 proc. wobec 19 proc.) niż kobiet stwierdziło, że ma teraz więcej zadań.

Badanie zrealizowała na zlecenie Bigram firma badawcza CubeResearch na próbie 204 respondentów, w której było 150 menedżerek i 51 menedżerów (3 respondentów nie odpowiedziało na pytanie o płeć). Zrealizowano je w listopadzie i grudniu 2021 r. metodą łączoną CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady online).

Skomentuj