Bezpieczeństwo pracy

Wybór odzieży eleganckiej, sportowej czy nawet codziennej jest szalenie absorbujący. Poza estetyką wykonania, brane jest pod uwagę jakość, praktyczność i wygoda. Nieco inaczej jest w przypadku ubrań ochronnych, a szkoda, bo to w niej ekipy robocze spędzają wiele godzin. Warto pamiętać, że komfort pracownika znacznie wpływa na wydajność pracy oraz oczywiście bezpieczeństwo. Co na ten temat mówią przepisy? Jak dobrać odpowiednio odzież roboczą? Sprawdźmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jak wskazują badania, same szkolenia BHP nie są w stanie skutecznie wyeliminować błędów czynnika ludzkiego. Znużenie, rutyna, lekkomyślność i często niewygoda powodują, iż pracownicy zdają się nie dostrzegać otaczających na stanowisku pracy zagrożeń, często świadomie rezygnując z zabezpieczeń, jakie oferuje im odzież ochronna.

Między innymi to było powodem ukazania się rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, uściślającego przepisy BHP w zakresie wyposażenia ochronnego.

Nałożono też na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi nieodpłatnie odzieży roboczej w dwóch przypadkach:

  • Jeżeli odzież własna może ulec zniszczeniu;
  • Jeżeli istnieją specyficzne warunki techniczne, sanitarne i BHP.

Niedobór wyposażenia BHP w pierwszym szeregu zagrożeń

Od dłuższego czasu utrzymuje się trend wzrostu zatrudnienia w branżach, w których pracownicy szczególnie narażeni są na wypadki przy pracy. Przedsiębiorcy tym bardziej powinni dołożyć wszelkich starań, by odzież ochronna była dostosowana do wymogów stawianych na konkretnych odcinkach pracy.

Należy też wybrać sklep BHP, który oferuje pełne zaopatrzenie w odpowiednie środki zabezpieczające.

Obowiązki zatrudniającego:

  • Dostarczenie nieodpłatne odzieży ochronnej wraz z instrukcją użytkowania;
  • Wymagana jest zgoda pracownika na korzystanie z dostarczonej odzieży i obuwia;
  • Zapewnienie właściwości ochronnych wydanych środków;
  • Czyszczenie i konserwacja odzieży;
  • Wypłata ewentualnego ekwiwalentu za środki ochronne i ich czyszczenie, w przypadku kiedy pracownik podejmuje się wymienionych czynności we własnym zakresie.

Poczucie bezpieczeństwa pracowników ma nie tylko istotny efekt ekonomiczny, jest także niezwykle ważne z punktu widzenia norm współżycia społecznego, a do takich z pewnością można zaliczyć troskę o ich zdrowie i życie. Odpowiednio zabezpieczony personel pracuje wydajniej, a ich lojalność wobec pracodawcy znacznie wzrasta.

Odzież ochronna, ujęcie w księgach rachunkowych

Warto pamiętać, że wszelkie wydatki poniesione na rzecz ochrony pracowników spełniają wszystkie przesłanki, na podstawie których zakupy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno w przypadku płatników PIT, jak i CIT. Płatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do odliczenia VAT na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów zakupu.

Skomentuj