Bezpieczne wybory w czasie epidemii COVID-19

Rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia określa jak mają wyglądać lokale wyborcze i jakie środki ostrożności mają w nich być zachowane podczas zaplanowanych na 28 czerwca 2020 r. wyborów prezydenckich.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasad organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Określa ono wytyczne przeciwepidemiczne dla lokali wyborczych oraz środki ostrożności jakie należy w nich zachować podczas najbliższych wyborów prezydenckich, które odbędą się już 28 czerwca 2020 r. 

Środki ochrony osobistej dla członków komisji

Zgodnie z rozporządzeniem członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się:

  1. w zakresie higieny rąk w:
  • jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb,
  • płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję.
  1. w zakresie ochrony ust i nosa w:
  • maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, 
  • przyłbice.

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

W lokalu 1 osoba na 4 m2

Lokal wyborczy należy dostosować do liczby członków obwodowej komisji wyborczej oraz liczby innych osób, które będą przebywały w danym lokalu wyborczym. Według rozporządzenia w lokalu wyborczym nie powinna przebywać w tym samym czasie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych).

Wietrzenie pomieszczeń raz na godzinę

W lokalu wyborczym zgodnie z przepisami należy zapewnić wietrzenie pomieszczeń przy pomocy okien wyposażonych w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób. Czynność tą należy wykonywać:

  • przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,
  • co najmniej raz na godzinę przez minimum 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Ponadto w rozporządzeniu zalecono stałą pracę instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony.

1,5 m odstępu między stanowiskami pracy członków komisji wyborczej

Zgodnie z rozporządzeniem, stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają pozwalać na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu.

Natomiast stoły znajdujące się w lokalu wyborczym nie pokrywa się suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem.

Dezynfekcja

Każdy lokal wyborczy musi być wyposażony w płyn do dezynfekcji rąk znajdujący się przy wejściu.

Poza tym powierzchnie, takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być regularnie przemywane płynem dezynfekcyjnym. Odbywać ma się to przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym ta czynność nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Wszystkie środki ochrony, o których mowa w rozporządzeniu muszą spełniać określone normy, które zostały udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Jeśli chodzi o głosowania w obwodach utworzonych za granicą to nie ma obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina także, że podczas wizyty w lokalu wyborczym, wyborcy są zobowiązani do przestrzegania wciąż obowiązujących w Polsce przepisów mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Oznacza to konieczność utrzymywania dystansu społecznego, a także zakrywania ust i nosa − maseczkę należy jednak zdjąć na chwilę, podczas odbierania pakietu wyborczego, tak by umożliwić komisji weryfikację tożsamości.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066).

Skomentuj