Bezpośredni a stały nadzór

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) posługują się pojęciem „bezpośredniego nadzoru” (§ 81 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) oraz „stałego nadzoru” (§ 86 ust. 2 rozporządzenia). Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie nie wprowadza oficjalnej definicji żadnego z tych pojęć, znaczenie każdego z nich oraz ich wzajemna relacja budzą wątpliwości w praktyce.

Prace niebezpieczne a stały lub bezpośredni nadzór 

W § 81 ust. 1 rozporządzenia został określony katalog obowiązków, które spoczywają na pracodawcy zlecającym pracownikom wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych. Jeden z tych obowiązków polega na zapewnieniu „bezpośredniego nadzoru” nad tego typu pracami wyznaczonych w tym celu osób.

Zgodnie z definicją zawartą w § 80 ust. 1 rozporządzenia, pracami szczególnie niebezpiecznymi są prace, o których mowa w rozdziale 6 Działu IV rozporządzenia oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Do prac szczególnie niebezpiecznych uregulowanych w rozdziale 6 Działu IV rozporządzenia, o których wspomina § 80 ust. 1 rozporządzenia zostały zaliczone m.in. prace w zbiornikach. Tymczasem z treści § 86 ust. 2 rozporządzenia dowiadujemy się, że przy takich pracach należy zapewnić „stały nadzór”.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj