BHP przy pozyskiwaniu drewna

BHP przy pozyskiwaniu drewna

Pozyskiwanie drewna m.in. do prac budowlanych lub stolarskich, a w tym okresie także na opał, wiąże się ze wzmożonymi pracami w tartakach oraz w gospodarstwach rolnych.

Praca przy pozyskiwaniu drewna, obejmująca ścinkę, okrzesywanie, przerzynkę, zrywkę, magazynowanie i wywóz drewna, wiąże się z dużymi zagrożeniami dla wykonujących ją pracowników, a także dla rolników pozyskujących drewno dla potrzeb gospodarstwa.

Część prac, związanych z pozyskiwaniem drewna, zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Należy do nich usuwanie drzew:

 • trudnych (złomów i wywrotów),
 • z uszkodzonym pniem,
 • ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,
 • silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku obalania,
 • zawieszonych, trudnych do ściągnięcia,
 • wyjątkowo grubych (o średnicy powyżej dwóch użytecznych długości prowadnicy),
 • zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych.

Pracodawca, w związku z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych, ma obowiązek:

 • ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac,
 • poinformować pracowników o zagrożeniach,
 • zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone osoby (np. brygadzistę),
 • zadbać o odpowiednie środki zabezpieczające,
 • zapewnić instruktaż pracowników obejmujący:
 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywanych zadań,
 • wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach,
 • zapewnić, by do miejsc prowadzenia tych prac miały dostęp jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Nadzór bezpośredni oznacza stały kontakt pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej (brygadzisty) z parownikiem – czyli przebywanie w miejscu prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych. Do pozostałych prac stosuje się nadzór doraźny, polegający na kontakcie pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej z pracownikiem, co najmniej raz pod koniec zmiany roboczej.

Skomentuj