Co dalej z dyrektywą work-life balance?

Przepisy płynące z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów miały zostać implementowane do polskiego prawa do dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia m.in. minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem traktowania w miejscu pracy. Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie przepisów płynących z dyrektywy w polskim prawie?

Założenia dyrektywy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożenia postanowień dyrektywy do 2 sierpnia 2022 r.

Celem wprowadzenia rozwiązań zawartych w dyrektywie jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego. Rozwiązanie to również ma na celu promocję i ułatwienie powrotu matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Dyrektywa przewiduje wprowadzenie prawa związanego z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym oraz elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami. Przepisy mają mieć zastosowanie do wszystkich pracowników związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo, układy zbiorowe pracy lub praktykę obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich, przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj