Coface: w 2021 r. o 71 proc. wzrosła niewypłacalność firm w porównaniu z ubiegłym rokiem, największy skok zanotowało rolnictwo i usługi

Według raportu firmy Coface w 2021 r. o 71 proc. wzrosła niewypłacalność firm. Największy wzrost odnotowało rolnictwo. Gros niewypłacalnych podmiotów jest jednak w usługach, to głównie efekt pandemii.

Firma Coface w opublikowanym w poniedziałek raporcie przedstawiła dane dotyczące niewypłacalności firm. „Łączna liczba 2.125 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2021 r. jest aż o 71 proc. wyższa niż w roku 2020. W porównaniu z wynikiem po 6 miesiącach ubiegłego roku (wzrost o 160 proc.) oraz po 9 miesiącach ubiegłego roku (wzrost o 131 proc.) tempo wzrostu spadło, przede wszystkim dlatego, że nowe postępowania pozasądowe pojawiły się w statystykach od III kwartału 2020 r. i z każdym miesiącem zyskiwały na popularności” – poinformowali eksperci Coface. Według Coface na łączną liczbę niewypłacalności złożyły się postępowania sądowe (44 proc.) i obwieszczenia pozasądowe (56 proc.). W ciągu 12 miesięcy 2021 r. liczba niewypłacalności potwierdzanych na drodze pozasądowej, z wykorzystaniem nowej procedury wprowadzonej ustawą 19 czerwca 2020 r. o ponad jedną czwartą przewyższyła liczbę spraw przeprowadzanych na dostępnej do tej pory drodze sądowej.

W całym 2021 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 935 polskich firm (według danych na koniec grudnia 2021 roku), czyli o 5,5 proc. więcej niż w 2020 roku. Dodatkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło aż 1.190 podmiotów. To ponad trzykrotnie więcej niż rok temu. Musimy jednak pamiętać, że w 2020 roku postępowania te były stosowane dopiero w drugiej połowie roku” – podkreślono w raporcie. Coface wyliczyła, że wśród postępowań sądowych najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 373, jednak ich liczba i udział wyraźnie spadły. Na drugim miejscu znalazły się postępowania o zatwierdzenie układu (328). To, zdaniem firmy ogromny wzrost, ponieważ w całym roku 2020 było ich zaledwie 28.

Zmniejszyła się natomiast liczba przyspieszonych postępowań układowych (z 213 w 2020 roku do 132 w 2021 roku). Wpływ na to miało pojawienie się nowej procedury pozasądowej. Spadła także liczba postępowań sanacyjnych (ze 112 do 76).

Przedstawiciele Coface zaznaczyli, że rok 2021 przyniósł wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach, co odzwierciedla sytuację gospodarczą związaną z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Największy skok zanotowało rolnictwo (+202 proc.).”Nadal obserwujemy bardzo duży wzrost niewypłacalności w rolnictwie powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania do zakończenia działalności, dwie trzecie przypadków to sprawy pozasądowe” – dodali przedstawiciele Coface. Na drugim miejscu znalazły się usługi (+74 proc.), a na trzecim handel detaliczny (+ 59 proc.). W pozostałych sektorach wzrost niewypłacalności nie przekroczył 50 proc. rok do roku. Łącznie najwięcej przypadków ogłoszono w usługach (589), co stanowi 28 proc. wszystkich niewypłacalności w Polsce w 2021 r. w raporcie podkreślono, że wyraźnie wzrósł udział niewypłacalności przedsiębiorców, którzy stanowili 58 proc. wszystkich przypadków (w 2020 roku było to 40 proc.).

Zdaniem ekspertów Coface sytuacja płynnościowa firm będzie wracała do normy, a więc… pogorszy się.

„Wpływ na to będzie miało wiele czynników: inflacja, ograniczenia popytu konsumenckiego, wysokie ceny surowców do produkcji i energii, wysokie koszty pracy. Gospodarka będzie rosła, ale inflacja stanie się czynnikiem istotnie hamującym ten wzrost. To przełoży się również na wzrost liczby „tradycyjnych” upadłości i procesów restrukturyzacyjnych ogłaszanych przez sądy, a dyscyplina płatnicza firm w większości sektorów się pogorszy” – prognozują.

W Polsce Coface działa od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B.

Skomentuj