Czy można dokonać korekty świadectwa pracy bez wniosku pracownika?

Pracownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy ma prawo wszcząć procedurę zmierzającą do jego sprostowania. Procedurę tę rozpoczyna wniosek złożony przez pracownika. Co prawda przepisy nie przewidują możliwości dokonania sprostowania (korekty) treści świadectwa pracy bez wniosku pracownika, niemniej jednak w zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie dopuszcza się jej dokonanie z inicjatywy pracodawcy, który zauważył błąd.

Standardowa procedura korekty świadectwa pracy została uregulowana w art. 97 § 21 Kodeksu Pracy (dalej: KP) oraz w § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.).

Zgodnie z regulacją tam zawartą, pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie treści przedmiotowego dokumentu. Pracodawca uwzględniający wniosek pracownika zobowiązany jest wydać mu nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku (§ 7 ust. 1 zdanie 2 rozporządzenia). W takim przypadku, uprzednio wydane świadectwo zostaje usunięte z akt osobowych pracownika i zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy (§ 7 ust. 5 rozporządzenia).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj