Czy umowy na okres próbny będą przedłużane o czas nieobecności w pracy?

Według projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ulec mają zmianie przepisy dotyczące m.in. umów zawieranych na okres próbny.

Obwiązujące przepisy

Aktualne przepisy Kodeksu pracy określają, że umowę na okres próbny zawiera się na czas nieprzekraczający 3 miesięcy, a kolejne zawarcie takiej umowy z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy
   o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy;
  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Przepisy nie uzależniają okresu trwania umowy o pracę na okres próbny od przewidywanego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o pracę na czas określony, a także możliwości przedłużenia umowy o pracę na okres próbny.

Projektowana ustawa

Według projektu ustawy umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy będzie można zawrzeć w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do określonego rodzaju pracy. Jednak strony mogą uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa o pracę na okres próbny przedłuża się o czas:

  • urlopu,
  • innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj