Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Druga część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną rodzaje promieniowań oraz ich wpływ na człowieka.

Promieniowanie widzialne

Promieniowanie widzialne oceniane jest wyłącznie z punktu widzenia jego szkodliwości dla oka. Promieniowanie widzialne o dużym natężeniu może powodować termiczne lub fotochemiczne uszkodzenia siatkówki.

Zagrożenie fotochemiczne:

 • promieniowanie widzialne o dużym natężeniu pochłonięte w siatkówce może spowodować uszkodzenie warstwy fotoczułej, polegające na depigmentacji,
 • objawem tego są czarne plamy lub ubytki (mroczki) w polu widzenia,
 • uszkodzenia tego rodzaju zauważalne są po czasie dłuższym niż 12 godzin,
 • utrata widzenia przez narażoną część siatkówki na ogół jest trwała.

Zagrożenie termiczne siatkówki:

 • promieniowanie pochłonięte w siatkówce oraz przez melanocyty w naczyniówce i hemoglobinę w naczyniach krwionośnych prowadzi do wzrostu temperatury tkanki dna oka; gdy temperatura tkanki przekroczy 48°C, może nastąpić jej uszkodzenie,
 • fotoreceptory pochłaniają ok. 5% promieniowania, dlatego bezpośredniego uszkodzenia termicznego fotoreceptorów siatkówki nie spotyka się, może natomiast dojść do uszkodzenia pośredniego przez ogrzaną do wysokiej temperatury warstwę barwnikową,
 • z powodu odprowadzania ciepła przez krew w naczyniówce, wzrost temperatury przy ustalonym napromieniowaniu będzie tym większy, im większa będzie powierzchnia i krótszy czas narażenia,
 • dla narażeń trwających nie dłużej niż 10 s przeważa mechanizm termicznego uszkodzenia nad fotochemicznym.

Grupami zawodowymi szczególnie narażonymi na promieniowanie widzialne o dużym natężeniu są:

 • spawacze,
 • kopiści offsetowi obsługujący projektory poligraficzne i kopiarki.

Promieniowanie nadfioletowe

Promieniowanie nadfioletowe (UV) obejmuje fale elektromagnetyczne o długościach od 100 nm do 400 nm.

Promieniowanie to może pochodzić od źródeł naturalnych lub sztucznych. Ze względu na odmienne działanie biologiczne rożnych przedziałów widmowych promieniowanie

nadfioletowe podzielono na trzy zakresy:

 • UV-A – nadfiolet bliski (fale o długościach od 315 nm do 400 nm),
 • UV-B – nadfiolet średni (fale o długościach od 280 nm do 315 nm),
 • UV-C – nadfiolet daleki (fale o długościach od 100 nm do 280 nm).

Skomentuj