Dostosowanie działań urzędów pracy do zmiennej sytuacji na rynku pracy. Status bezrobotnego będzie oddzielony od ubezpieczenia zdrowotnego?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przedstawiono informacje dotyczące prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie o aktywności zawodowej.  Skąd wynika potrzeba wprowadzenia zmian oraz jakie konkretne rozwiązania będzie zawierał projekt? O tym poniżej.

Potrzeba wprowadzenia zmian

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy jest konieczne, aby dostosować je do zmiennej sytuacji na rynku pracy. Jako kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem urzędów pracy w Polsce wymienia się:

 • brak efektywności przy utrzymaniu bezrobotnych na rynku pracy przez dłuższy czas,
 • realizowanie zdań niemających związku z aktywizacją zawodową,
 • niski poziom aktywności zawodowej – w trzecim kwartale ubiegłego roku 94% osób bezrobotnych z powodu obowiązków rodzinnych stanowiły kobiety (56% zamieszkałe na wsi) – są to osoby, które warto włączyć w obszar aktywności zawodowej. Grupami, które w pewnym zakresie można zaktywizować są bezrobotni z niepełnosprawnościami, a także osoby uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
 • brak aktywności osób młodych będących poza rynkiem pracy i systemem kształcenia,
 • niski poziom kształcenia ustawicznego,
 • niedobór pracowników na rynku pracy,
 • przygotowanie urzędów pracy na wyzwania zmieniającej się sytuacji gospodarczej – poszerzenie oferty szkoleniowej, aktywizowanie jak najszerszych grup społecznych.

Rynek pracy w Polsce

Utrzymujący się od lat wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych wskazuje na to, że jest to grupa, która faktycznie nie jest zainteresowana zatrudnieniem, a rejestracja w urzędzie pracy ma zapewnić im dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych. 

Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Blisko 50,9% kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2021 r. pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn w końcu czwartego kwartału 2021 r. odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 44,0%.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj