Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Od 22 do 26 października 2018 r. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowany jest przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Organizowany co roku w październiku (w 43. tygodniu kalendarzowym) Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest punktem kulminacyjnym każdej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Obejmuje on setki wydarzeń propagujących tę tematykę na terenie całej UE i poza UE.

Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy skupia się na tematyce: „Substancje niebezpieczne pod kontrolą w miejscu pracy”.

Pracownicy w wielu miejscach pracy są narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Tego rodzaju narażenia występują częściej, niż się powszechnie sądzi – może do nich dojść praktycznie w każdym miejscu pracy. Wzbudza to poważne obawy związane z bezpieczeństwem i stanem zdrowia.

Narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy może prowadzić do poważnych i długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak:

  • choroby układu oddechowego (np. astma, nieżyt nosa, azbestoza i krzemica);
  • uszkodzenie organów wewnętrznych, w tym mózgu i układu nerwowego;
  • podrażnienie skóry i choroby skóry;
  • nowotwory pochodzenia zawodowego (np. białaczka, rak płuc, rak jamy nosowe)

Ponadto obecność substancji niebezpiecznych może narazić pracowników na ryzyko pożaru, wybuchu, ostrego zatrucia i uduszenia.

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzone przez EU-OSHA wykazało, że substancje niebezpieczne występują na największą skalę w określonych sektorach, takich jak sektor rolnictwa, przemysł wytwórczy i sektor budowlany. Jednak ryzyko narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych może potencjalnie dotyczyć pracowników wszystkich sektorów. Ogólnie rzecz biorąc, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy.

Substancje niebezpieczne są odpowiedzialne za istotną część chorób zawodowych, które wywierają niekorzystny wpływ na jakość życia pracowników i ich zdolność do pracy, a w niektórych przypadkach mogą wręcz prowadzić do śmierci. Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy spowodowane substancjami niebezpiecznymi wiążą się z istotnymi kosztami dla przedsiębiorstw.

Skomentuj