Główna Inspektor Pracy: Żeby Państwowa Inspekcja Pracy mogła działać skutecznie, potrzebna zmiana przepisów

Żeby Państwowa Inspekcja Pracy mogła działać skutecznie, potrzebna jest zmiana przepisów. Nie tylko prawa pracy, ale również ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – powiedziała Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem.

Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, która w czwartek wzięła udział w jubileuszowym XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, podczas swojego wystąpienia odniosła się do konieczności zmiany przepisów.

„Żeby Państwowa Inspekcja Pracy mogła działać skutecznie, potrzebna jest zmiana przepisów. Nie tylko przepisów prawa pracy, ale również ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy” – zaznaczyła, dodając, że projekt nowelizacji ustawy, który zwiększy skuteczność i efektywność działań inspektorów, został już przygotowany. Wyraziła nadzieję, że projekt zyska akceptację rządzących.

Zaznaczyła, że PIP boryka się z problemami kadrowymi, a szczególnie w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jak wskazała, jest to zdeterminowane w dużej mierze poziomem wynagrodzeń.

Żebyśmy mogli dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, potrzebujemy inżynierów budownictwa, energetyków, specjalistów od budowy maszyn. W momencie, kiedy poziom wynagrodzeń w PIP jest na poziomie niewiele wyższym od minimalnego wynagrodzenia, to jest to wielka bolączka naszego urzędu” – oceniła.

Główna Inspektor Pracy zwróciła się bezpośrednio do związkowców podkreślając, że mają wspólny cel, którym jest „poprawa i dążenie do tego, żeby los pracowników był nieustannie polepszany”. Dodała, że to właśnie przedstawiciele związków zawodowych obecni są w zakładach pracy i przedsiębiorstwach i dlatego są oni „jednym z najważniejszych partnerów” PIP, z którymi inspektorzy mogą realizować ustawowe zadania.

Podczas wystąpienia odniosła się także do sytuacji w Ukrainie, wyjaśniając, że Państwowa Inspekcja Pracy od wybuchu wojny angażuje się w pomoc obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski.

„Mamy uruchomione specjalne programy i infolinie, na których obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc i poradę prawną zarówno w języku rosyjskim, jak i ukraińskim na temat tego, jak zgodnie z prawem podjąć pracę w Polsce” – przekazała.

Kończąc wystąpienie, Łażewska-Hrycko podziękowała związkowcom za to, że ramię w ramię z Państwową Inspekcją Pracy stoją na straży przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Zależny nam na tym, żeby pracownicy, wychodząc do pracy, mogli bezpiecznie wrócić do swoich rodzin. Deklaruję w tym miejscu, że niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, niezależnie od zmieniającego się rynku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy z wielkim zaangażowaniem będzie towarzyszyć Państwu w dbałości o to, żeby praworządność i sytuacja pracownika w Polsce ulegała poprawie” – zakończyła, zwracając się do związkowców. 

Skomentuj