GUS: liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w lipcu była o 3,3 proc. wyższa niż przed rokiem

Na koniec lipca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było nieco ponad 4,9 mln podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – podał GUS w czwartek.

Na koniec lipca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było nieco ponad 4,9 mln podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – podał GUS w czwartkowym komunikacie.

Z danych GUS wynika, że spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8 proc.). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 81,2 proc. ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost liczby podmiotów w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano natomiast dla spółek handlowych (o 8,2 proc.), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 7,1 proc.).

„W lipcu wyrejestrowano z rejestru REGON o 6,9 proc. mniej podmiotów niż w poprzednim miesiącu. Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek handlowych (o 19,9 proc.) oraz spółek cywilnych (o 4,1 proc.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca” – podał GUS w komunikacie.

Urząd podał także, że podmioty z zawieszoną działalnością na koniec lipca 2022 r. stanowiły 12,4 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji edukacja (o 19,2 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 3,8 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (o 2,3 proc.).

Skomentuj