Konfederacja Lewiatan: wskutek inflacji przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do zwolnień

Biorąc pod uwagę skalę tej niepewności, zwłaszcza dotyczącą cen składników kosztów produkcji i cen energii, przedsiębiorcy bardzo poważnie biorą pod uwagę scenariusz polegający na ograniczaniu kosztów funkcjonowania, co wiąże się też z redukcją zatrudnienia – ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do sierpnia 2022 r. o 1,6 proc. We wrześniu w porównaniu z sierpniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się „minimalnie”, czyli o 0,1 proc.

Ekspert Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski uważa, że te dane w zestawieniu z inflacją CPI na poziomie 17,2 proc. rdr (odczyt z 14 października br.) mogą wskazywać na pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, czego przyczyną jest „głównie rosnący poziom niepewności w firmach”.

„Biorąc pod uwagę skalę tej niepewności, zwłaszcza dotyczącą cen składników kosztów produkcji i cen energii, przedsiębiorcy bardzo poważnie biorą pod uwagę scenariusz, polegający na ograniczaniu kosztów funkcjonowania, co wiąże się też z redukcją zatrudnienia” – poinformował Baczewski. Zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy ograniczają sprzedaż w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania – konsumentów stać obecnie na mniej. Z kolei ograniczenie produkcji pociąga za sobą zmniejszenie skali produkcji i „zaangażowania czynników produkcji”. „Jednym z nich jest praca” – wyjaśnił. „Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie zdali egzamin z utrzymania stabilności zespołu. Niemniej jednak nadchodzące miesiące mogą postawić ich w sytuacji bez wyjścia” – przewiduje.

Baczewski podkreślił, że scenariusze dotyczące skali redukcji zatrudnienia „właśnie piszą się w firmach”. „Przede wszystkim taka sytuacja będzie miała miejsce w sektorach energochłonnych” – wskazał.

Skomentuj