Maląg: dla kobiet ważna jest możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym

Kobiety potrzebują instrumentów umożliwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, dlatego m.in. wprowadzamy pracę zdalną do Kodeksu pracy – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji „Polka XXI w.”

Organizowana w Warszawie przez Fundację Projekt PL konferencja „Polka XXI w. – Edycja 2022” jest poświęcona obecności i roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, technologicznym oraz kulturowym.

Minister rodziny wskazała na najważniejsze wyzwania na rynku pracy. Zwróciła uwagę, że przez ostatnie dwa lata Polska zmagała się ze skutkami epidemii koronawirusa. Maląg podkreśliła, że dzięki wprowadzonym instrumentom wsparcia dla przedsiębiorców udało się ochronić miejsca pracy.

„Sytuacja po pandemii, jeśli chodzi o rynek pracy, jest stabilna. Mamy bezrobocie na poziomie 5,2 proc. To pokazuje, że rynek pracy się obronił i że gospodarka dobrze się rozwija” – oceniła minister.

Podkreśliła, że Polska jest jedynym z liderów Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia.

Szefowa MRiPS wskazała, że kolejnym wyzwaniem dla rynku pracy jest wojna w Ukrainie. Przypomniała, że rząd wprowadził ułatwienia dla obywateli Ukrainy w dostępie do polskiego rynku pracy i maksymalnie uprościł procedury.

Obecnie zgodnie w przepisami ustawy mogą oni wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Wystarczy, że pracodawca w ciągu 14 dni powiadomi urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby.

Minister rodziny zaznaczyła, że obywatele Ukrainy są „uzupełnieniem potrzeb na rynku pracy”.

Zdaniem Maląg w obecności kobiet na rynku pracy ważna jest możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Pomóc w tym ma m.in. upowszechnienie elastycznych form pracy.

Przypomniała, że rząd w ubiegłym tygodniu przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej.

Według propozycji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że oczekiwane są także inne zmiany związane z unijną dyrektywą o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy, która zakłada m.in. dłuższy urlop rodzicielski, elastyczną organizację pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy.

Minister przypomniała także o wdrożonych programach prorodzinnych, bo – jak mówiła – rodzina jest priorytetem dla obecnego rządu.

„Polka XXI w.” to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele i przedstawicielki biznesu, polityki, kultury, organizacji społecznych, organizacji branżowych i nauki.

W trakcie konferencji zaplanowano debaty o bezpieczeństwie energetycznym, kulturze, edukacji, zdrowiu, demografii, przedsiębiorczości, pracy i innowacjach.

Skomentuj