MEiN: Sześć nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzono sześć nowych zawodów: cztery dla branży budowlanej, dwa dla transportu wodnego – poinformowało MEiN, podając, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Nowelizacja wejdzie w życie z nowym rokiem szkolnym – od 1 września 2022 r.

Nowe zawody to: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji targowo-wystawienniczych będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Kształcenie w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych.

Kształcenie w zawodzie technik montażu i automatyki stolarki budowlanej będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter stolarki budowlanej.

Kształcenie w zawodzie technik izolacji przemysłowych będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter izolacji przemysłowych.

Kształcenie w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy będzie realizowane w technikum i w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej.

Kształcenie w zawodzie technik przemysłu jachtowego będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter jachtów i łodzi.

W kwalifikacjach wyodrębnionych w nowo wprowadzonych zawodach, z wyjątkiem zawodu Technik automatyki okrętowej, możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2022 r.

Skomentuj