MF chce zaniechać poboru ryczałtu od dochodu firm przekazujących pomoc dla Ukraińców

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie. Preferencja ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

We wtorek wieczorem na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

„Projekt rozporządzenia przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn ww. podmiotom lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz tych podmiotów, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, jeżeli darowizna zostanie dokonana, a nieodpłatne świadczenie będzie realizowane, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 38w ustawy o CIT)” – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Chodzi o pomoc przekazywaną dla organizacji pozarządowych także z Ukrainy, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Zgodnie z propozycją resortu finansów zaniechanie poboru ryczałtu ma objąć wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.

„Proponujemy nie określać ich rodzajów, ze względu na spodziewaną ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych” – dodano w uzasadnieniu.

Preferencja obowiązywać będzie do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Skomentuj