MRiPS: Rząd wspiera przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje: Rząd przygotował rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich. – Pilnie przygotowaliśmy rozwiązania dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za pracownika – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sejm zajmie się projektem ustawy już 2 września br.

Już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 2 września Sejm zajmie się projektem ustawy w tej sprawie. To jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3010 zł na pracownika. Wsparciem objęte mają być 34 powiaty wzdłuż Odry – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sytuacja ekologiczna na Odrze wpływa negatywnie na środowisko, ale też na gospodarkę w regionach, przez które przepływa rzeka. Dlatego niezwłocznie rozpoczęliśmy prace nad działaniami, które pomogą firmą działającym nad Odrą przetrwać ten trudny czas. Efektem naszych rozmów z nimi jest zmodyfikowane świadczenie postojowe w wysokości 3010 zł, które jest już znane z Tarczy Antykryzysowej. Dzięki temu przedsiębiorcom będzie łatwiej wnioskować o wsparcie – wskazała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk podczas konferencji prasowej.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.). Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Kto będzie mógł liczyć na wsparcie?

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna. Pełen krąg podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

– Po przeprowadzonej analizie zdecydowaliśmy o rozszerzeniu listy do 23 kodów PKD – mówi minister Maląg.

Jak wskazuje szefowa resortu rodziny, aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Na jak długo pomoc?

Świadczenie będzie jednorazowe – za sierpień – jednak po analizie sytuacji w rozporządzeniu będzie możliwość określania kolejnych okresów jego wypłaty w razie takiej konieczności, a także ewentualne rozszerzenia o kolejne kody PKD.

Jak wnioskować o wsparcie?

Wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłaty świadczenia?

Wypłata jednorazowego świadczenia będzie dokonywana przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość.

W jaki sposób nastąpi wypłata?

Na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. Zakład poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Skomentuj