MRiPS: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,1%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce nie zmieniła się w porównaniu z październikiem i w listopadzie pozostała na poziomie 5,1 proc. – podało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 801,5 tys. bezrobotnych.

„Cały czas monitorujemy sytuację na rynku pracy. Z danych widzimy, że stopa bezrobocia jest nadal na niezmienionym poziomie, co nas bardzo cieszy. Korzystna sytuacja na rynku pracy w Polsce to zasługa m.in. potężnej interwencji państwa w postaci tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Dziś jesteśmy krajem, który ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE” – wskazała, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

Według wstępnych danych MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego nie zmieniła się w porównaniu z październikiem i w listopadzie pozostała na poziomie 5,1 proc.

Resort podał, że stopa bezrobocia pod koniec listopada kształtowała się w przedziale od 2,9 proc. w województwie wielkopolskim do 8,7 proc. w podkarpackim.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 801,5 tys. bezrobotnych. W rejestrach bezrobotnych w końcu listopada 2022 r. było o 97,3 tys. (tj. o 10,8 proc.) mniej osób niż w końcu listopada 2021 r.

Według wstępnych danych resortu w minionym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 77,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Skomentuj