MRiT: zamówienia publiczne stabilnym źródłem pozyskiwania kontraktów dla MŚP

Zamówienia publiczne to stabilne źródło pozyskiwania kontraktów m.in. dla małych i średnich firm – stwierdziła w czwartek wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król. Dodała, że szczególnie w okresach zakłóceń gospodarczych są ważne dla gospodarki.

Wiceminister rozwoju i technologii uczestniczyła w czwartek w konferencji poświęconej Polityce zakupowej państwa na lata 2022-2025, która ma się przyczynić „do profesjonalizacji zamówień publicznych, rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, a także do zrównoważonych i innowacyjnych zamówień”.

Według MRiT roczna wartość rynku zamówień publicznych w ostatnich latach sięgała ok. 10 proc. krajowego PKB.

„Zamówienia publiczne to ważny obszar gospodarki, którego znaczenie rośnie w okresach zakłóceń gospodarczych – wskazała Król, cytowana w czwartkowym komunikacie MRiT. Dodała, że dla wielu firm, „szczególnie tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zamówienia publiczne stanowią istotne i stabilne źródło pozyskiwania kontraktów”. „Dzięki temu mogą się oni rozwijać lub utrzymać prowadzoną działalność gospodarczą” – zaznaczyła.

Dodała, że polityka zakupowa państwa „wspiera odejście od postrzegania zamówień wyłącznie w kategoriach sformalizowanych procedur, służących jedynie nabyciu przez instytucje publiczne niezbędnych im towarów, usług, czy też robót budowlanych”.

Jak poinformowała Król, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzone są „prace przygotowawcze do uruchomienia procesu realizacji platformy internetowej, która ma stanowić centralne repozytorium wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym zapewniać dostęp do materiałów edukacyjnych, wymianę informacji pomiędzy uczestnikami rynku, czy też udostępniać szkolenia dotyczące zamówień publicznych”.

Polityka zakupowa państwa jest dokumentem o charakterze strategicznym, skierowanym do administracji rządowej. Ma wyznaczać kierunki działań zamawiających należących do administracji rządowej, polegających np. na zwiększeniu liczby zamówień zrównoważonych i innowacyjnych. Ma również wskazywać priorytetowe działania państwa w obszarze zamówień publicznych.

Resort rozwoju i technologii przypominał, że polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025, została przyjęta przez rząd w styczniu br. „W Polityce zakupowej państwa przyjęto trzy priorytety: profesjonalizacja, rozwój potencjału MŚP, zrównoważone i innowacyjne zamówienia” – podkreślono.

Dodano, że w ramach pierwszego zostanie m.in. wdrożony „szeroki program działań edukacyjnych, w tym przede wszystkim szkoleń dedykowanych zamawiającym, wykonawcom oraz pracowników organów kontroli”. Efektem działań podjętych w ramach priorytetu drugiego ma być natomiast zwiększenie liczby przedsiębiorców z sektora MŚP zaangażowanych w rynek zamówień publicznych.

„Dążymy do tego, aby coraz więcej MŚP widziało dla siebie miejsce na tym rynku, co będzie sprzyjało ich dalszemu rozwojowi” – wskazała Król. Według niej „do dalszego otwierania rynku zamówień publicznych na MŚP” przyczyni się m.in. wprowadzenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. „Głównym założeniem certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych po stronie wykonawców, a z drugiej strony uproszczenie procesu weryfikacji wykonawców przez zamawiających” – wyjaśniła.

Resort wskazał też na trzeci priorytet – zwiększenie liczby zamówień zrównoważonych, czyli uwzględniających „aspekty społeczne oraz środowiskowe, a także zamówień innowacyjnych”.

Skomentuj