Na koniec IV kw. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 137,4 tys., o 62,8 proc. więcej rdr – GUS

Na koniec IV kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 137,4 tys., o 62,8 proc. więcej rdr – podał GUS.

GUS podaje, że niemal 1/4 tych miejsc stanowiły nowo utworzone miejsca pracy.

Według GUS w czwartym kwartale największy w skali roku wzrost liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia. Do sekcji o znacznym wzroście liczby miejsc w tym czasie należały również sekcje: Budownictwo oraz Informacja i komunikacja.

Z danych GUS wynika, że w ciągu czwartego kwartału 2021 r. w Polsce utworzono 112,5 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano 64,9 tys. miejsc pracy. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy o 23,1 proc. oraz wzrost liczby miejsc zlikwidowanych o 20,3 proc.

Skomentuj