Najważniejsze zasady bhp przy obsłudze wózków

Najważniejsze zasady bhp przy obsłudze wózków

Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia są obecnie jednym z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakładowego w wielu branżach. Podczas ich eksploatacji należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu.

Jaką odzież roboczą i ochronną należy posiadać przy pracy na wózku?

Do prac przy obsłudze wózka należy założyć dopasowaną i przylegającą do ciała odzież roboczą, która powinna być dostosowana do pory roku. Powinno się także posiadać pełne buty z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem chroniącym palce stóp. Podczas pracy powinno się także używać hełmu ochronnego, jeśli występuje zagrożenie urazem głowy.

Jak ocenić stan techniczny wózka?

Zawsze przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym powinien zostać sprawdzony jego stan techniczny, w szczególności prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu (maszt, napięcie łańcucha i mocowanie wideł oraz stopień ich zużycia), sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych lub magazynowych.

W przypadku wózka akumulatorowego należy sprawdzić baterię pod kątem ewentualnych wycieków i mocowania przewodów. Natomiast przy wózkach zasilanych z butli gazowej należy sprawdzić poprawność podłączenia butli (trzeba pamiętać o właściwym jej zmontowaniu i szczelności połączeń).

Przed uruchomieniem silnika należy zapiąć pasy bezpieczeństwa, jeżeli wózek jest w nie wyposażony  sprawdzić czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu biegu jałowego (na luzie).

Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas manewrowania i jazdy wózkiem?

 1. Należy zachować szczególną ostrożność przy wszelkich manewrach i dostosować prędkość do warunków pracy. Unikać gwałtownego hamowania, ruszania i skręcania.
 2. Jeśli praca odbywa się w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie dla osób postronnych, to takie miejsce należy oznakować lub odgrodzić.
 3. Jeśli przejazd wózkiem odbywa się bez ładunku, należy opuścić widły do pozycji transportowej (jak najniżej) i przechylić maszt do tyłu.
 4. Do ładunku umieszczonego na palecie, który trzeba podnieść, należy podjeżdżać wolno i umieścić widły w prowadnicach palety.
 5. Po powolnym podniesieniu ładunku należy przechylić maszt do tyłu. Uniemożliwi to zsunięcie się ładunku i jego upadek.
 6. Przed cofaniem obowiązkowo należy obejrzeć się do tyłu i sprawdzić, czy w strefie pracy wózka nie ma ludzi i przeszkód.
 7. Jazda do tyłu jest dopuszczalna jedynie podczas manewrów jeśli transportowany ładunek zasłania widok do przodu lub przy zjeżdżaniu z ładunkiem z pochyłości. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność.
 8. Aby transportowany ładunek umieścić np. na regale, należy powoli podnieść ładunek na żądaną wysokość po podjechaniu do niego przodem i wyprostowaniu masztu. Po podjechaniu do przodu (pamiętając, by nie doszło do zsunięcia ładunku lub uszkodzenia regału), należy umieścić ładunek na belkach regału. Nie wolno przesuwać ładunku na regale.  
 9. Aby podjąć paletę z ładunkiem, po podjechaniu pod regał i po upewnieniu się, że masa ładunku jest dopuszczalna, należy: wsunąć widły w konstrukcję palety i powoli podnieść (tak, aby nie zahaczyć o konstrukcję regału), przechylić maszt, odjechać od regału i opuścić ładunek.
 10. Nie należy używać przesuwu, jeśli ładunek uniesiony jest wysoko, gdyż grozi to utratą równowagi.
 11. Jazda z transportowanym ładunkiem może odbywać się tylko z opuszczonymi widłami.
 12. Podczas wyjeżdżania z budynku lub innego miejsca z ograniczoną widocznością należy zwolnić i użyć sygnału dźwiękowego.
 13. Jadąc wózkiem należy obserwować podłoże, unikać nierówności i przeszkód, które mogą spowodować utratę kontroli nad wózkiem. Należy poruszać się w bezpiecznej odległości od krawędzi ramp.
 14. Z pochyłości należy zjeżdżać tyłem (ładunek powinien być skierowany ku górze). Nie wolno skręcać podczas jazdy na pochyłościach, bo grozi to przewróceniem.
 15. Przy zjeżdżaniu z ładunkiem z pochyłości, należy włączyć niski bieg.

Skomentuj