Nieobecność w pracy cz. 2

Nieobecność w pracy cz. 2

Dalszy ciąg przyczyn nieobecności pracownika w pracy.

szkolenie

Urlopy okolicznościowe

Zgonie z przepisami pracownikowi przysługują tzw. urlopy okolicznościowe. Udzielane są one przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika.

Urlop okolicznościowy jest płatny przez pracodawcę.

Urlopy związane ze zdarzeniami rodzinnymi

Okoliczności

Wymiar zwolnienia

ślub

pracownika

2 dni

dziecka pracownika

1 dzień

narodziny

dziecka pracownika

2 dni

zgon i pogrzeb

małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy, ojczyma pracownika

 

 

2 dni

brata, siostry, dziadka, babki, teścia, teściowej oraz innej osoby pozostającej na  utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika

 

 

1 dzień

Zwolnienie obejmuje pełne dni pracy, niezależnie od liczby godzin przepadających do przepracowania w te dni zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Za dni zwolnienia na uroczystości osobiste i rodzinne pracownikowi należy się wynagrodzenie. Zwolnienia tego pracodawca nie udziela pracownikowi z własnej inicjatywy. Pracownik musi się sam zwrócić o udzielenie urlopu okolicznościowego.

Pracownikowi, który nie wykorzystał dni wolnych, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Skomentuj