Nowe rubryki w treści świadectwa pracy

Wydając pracownikowi świadectwo pracy po dniu 22 maja 2023 r. należy pamiętać o zamieszczeniu w nim trzech nowych pozycji (rubryk). Ich pojawienie się w treści przedmiotowego dokumentu jest konsekwencją wprowadzenia do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej oraz wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79), tzw. dyrektywy work-life balance.

Wspomniana dyrektywa jest źródłem szeregu nowych uprawnień pracowniczych, z których część nie była dotąd znana polskiemu systemowi prawnemu. Do tego typu uprawnień należy m.in. zwolnienie z powodu działania siły wyższej (art. 1481 KP) oraz urlop opiekuńczy (art. 1731 KP). Wzmiankę o fakcie korzystania z każdego z tych uprawnień należy obecnie zamieszczać w świadectwie pracy.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj