Opolskie/Co dziesiąty skontrolowany przez ZUS chory odda zasiłek

W wyniku przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 roku kontroli zwolnień chorobowych w województwie opolskim odzyskano 100 tys. złotych. Jak powiedział Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS, nieprawidłowości potwierdzono w co 10 przypadku.

Opolski oddział ZUS podsumował wyniki kontroli zwolnień chorobowych za pierwsze półrocze 2022 roku. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, w jednym na dziesięć skontrolowanych przypadków stwierdzono nadużycia, w wyniku których ZUS wystąpił o zwrot lub wstrzymał świadczenia o łącznej wartości blisko 100 tysięcy złotych.

„W pierwszym półroczu zweryfikowaliśmy prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich u 682 mieszkańców Opolszczyzny. Okazało się, że co dziesiąty chory nie stosował się do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Stąd 67 osób pozbawiliśmy prawa do zasiłku chorobowego. Niektórzy z ubezpieczonych postanowili wykorzystać czas orzeczonej niezdolności do pracy do sprawdzenia walorów turystycznych tak odległych miejsc jak Grecja, Majorka czy Stany Zjednoczone Ameryki. Inni postanowili +leczyć się+ na własną rękę biorąc udział na przykład w wyścigach kolarskich czy rowerowych wyścigach przełajowych. Najczęściej jednak okres rekonwalescencji przeznaczany jest przez ubezpieczonych na nieformalne, pokątne dorabianie” – wyliczył Szczurek.

Opcję weryfikowania wykorzystywania tzw. L4 przez ubezpieczonych mają, oprócz ZUS, pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych powyżej 20 osób. ZUS przypomina jednocześnie, że podczas wizyty u lekarza należy podać adres, pod którym chory będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym. Gdy na czas niedyspozycji zamierza zmienić miejsce pobytu, pacjent powinien poinformować lekarza wystawiającego e-zwolnienie o aktualnym adresie.

„Na powiadomienie pracodawcy i ZUS o zmianie adresu są trzy dni. W ten sposób można uniknąć na przykład konsekwencji wynikających z kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Nieuzasadniona nieobecność pod wskazanym miejscem pobytu może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS lub podstawą do żądania zwrotu już wypłaconego” – powiedział Sebastian Szczurek. 

Skomentuj