Opolskie/Ponad milion złotych odszkodowań za wypadki w pracy

W ostatnim kwartale ub. roku opolski ZUS wypłacił 1,2 mln złotych odszkodowań za wypadki przy pracy – poinformował we wtorek Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. W skali kraju było to blisko 77 mln złotych.

Jak powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, w przypadku, gdy forma umowy o pracę wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie wypadkowe, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby zawodowej.

„W ostatnim kwartale ubiegłego roku opolski ZUS przyznał 146 jednorazowych odszkodowań. Kwota przeznaczona na ich wypłatę przekroczyła 1 mln 123 tys. zł. Średnia wysokość odszkodowania wyniosła w regionie 7692,27 zł i była o niemal 545 zł wyższa od przeciętnej kwoty przyznanej za odszkodowanie w Polsce. Pod koniec roku na Opolszczyźnie świadczenia te trafiły nie tylko do osób na etacie, ale również do 10 osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Na rachunki bankowe samozatrudnionych trafiło w sumie ponad 73 tys. złotych, a przeciętna wysokość odszkodowania sięgnęła 7334,30 zł” – powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Według danych ZUS, w ostatnim kwartale 2021 r. w skali całego kraju narodowy ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie ponad 10,7 tysiącom osób, a wydatki na ten cel wyniosły prawie 77 mln zł (przeciętna wysokość wypłaconego odszkodowania w tym okresie wyniosła 7147,40 zł).

Od kwietnia do końca marca przyszłego roku będą obowiązywały nowe stawki z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy. Obecnie każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to według nowych stawek 1133 złote. To o 100 złotych więcej niż dotychczas. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje też uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej w konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

ZUS przypomina, że pieniądze z tytułu jednorazowego odszkodowania wypadkowego nie są wypłacane automatycznie. Osoba poszkodowana powinna złożyć o nie wniosek, dołączyć protokół powypadkowy lub kartę wypadku wraz z dokumentacją – co do okoliczności i przyczyn wypadku – sporządzoną przez pracodawcę. Dokumenty oraz wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) wnioskodawcy potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji stanowi podstawę do przelewu pieniędzy na konto. Przyznanie lub odmowa prawa do odszkodowania ma formę decyzji, a ZUS powinien ją wydać do 14. dni od uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Od decyzji można się odwołać w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. 

Skomentuj