Oświetlenie terenu budowy

Oświetlenie terenu budowy

Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

szkolenie

Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy zapewnia komfort widzenia i pośrednio wpływa na większą wydajność pracy oraz jej wyższą jakość. Dobierając oświetlenie terenu budowy, należy uwzględnić podstawowe parametry oświetlenia wpływające na komfort widzenia, wydolność wzrokową i bezpieczeństwo w miejscu pracy, tj.:

 • rozkład luminacji,
 • natężenie oświetlenia,
 • kierunkowość światła,
 • zmienność światła (poziomy i barwa światła),
 • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
 • olśnienie,
 • migotanie.

Zarówno miejsca wykonywania robót budowlanych, jak i drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. W przypadkach, gdy światło dzienne jest niewystarczające, a także w czasie wykonywania robót po zmroku lub w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. Przy doborze elektrycznych źródeł światła należy wybrać te, które nie powodują w szczególności:

 • olśnienia wzroku,
 • wydłużonych cieni,
 • zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie,
 • zjawisk stroboskopowych.

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Sposób doprowadzania energii elektrycznej do przenośnych źródeł światła oraz ich konstrukcja nie powinny powodować zagrożenia prądem elektrycznym.

WAŻNE!

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowiska pracy, składowisk wyrobów lub materiałów, a także maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż:

 • 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
 • 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
 • 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15  kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
 • 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
 • 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Skomentuj