PARP: firmy MŚP otrzymały wsparcie na innowacje w wysokości 4,3 mld zł

538 projektów firm z sektora MŚP otrzymało z funduszy europejskich 4,3 mld zł wsparcia na innowacje – poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc ta będzie kontynuowana w nowej perspektywie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Jak wskazano w komunikacie PARP, w ramach konkursów z poddziałania „Badania na rynek” organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymali dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych. Łączna kwota wsparcia polskich firm wyniosła 4,3 mld zł. Poddziałanie finansowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR)- poinformowała PARP w piątek.

„Wśród wyłonionych w konkursie projektów znalazło się wiele nowatorskich rozwiązań, bazujących na autorskich pomysłach, a także patentach własnych firm, jak również projekty modernizacji linii produkcyjnych, wdrożenie nowych urządzeń czy technologii. 538 projektów otrzymało wsparcie na prawie 4,3 mld zł. Zgłoszenia przedsiębiorców jasno wskazują, że sektor MŚP charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym, a firmy dobrze wiedzą, jakie działania pozwolą im osiągnąć wyższą konkurencyjność na rynku polskim i nie tylko” – powiedziała, cytowana w komunikacie, zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP Hanna Godula.

PARP wyjaśniła, że celem ogólnopolskiego poddziałania „Badania na rynek” realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm z sektora MŚP poprzez wsparcie realizacji rozwojowych projektów, wdrażających na rynek efekty prac B+R. Efektem udzielonego wsparcia ma być wprowadzenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu technologicznego, mającego pozytywny wpływ na polską gospodarkę – dodano.

Poinformowano, że konkursy skierowane były do mikro, małych i średnich firm, które wykazały się odpowiednimi przychodami, a jednocześnie prowadziły lub zleciły prace badawczo-rozwojowe kluczowe dla nowego produktu lub usługi, bądź zakupiły wyniki tych prac.

„Dofinansowaniem mogły być objęte wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, zakup nieruchomości, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne czy koszty usług doradczych” – wymieniono w komunikacie.

PARP wskazała, że wdrożenia zaplanowanych w projektach pomysłów do praktycznego użytku przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym do wzrostu innowacyjności polskich firm z sektora MŚP.

„Analizując wsparte projekty wyraźnie widać, że polscy przedsiębiorcy za ważny element swojego biznesu coraz częściej uznają ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele wybranych rozwiązań ma szansę znacząco usprawnić efektywność produkcji, wdrożyć rozwiązania proekologiczne i jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom rynku” – stwierdziła agencja.

PARP zapewniła, że wsparcie z uwzględnieniem finansowania prac badawczych i wdrożenia ich wyników kontynuowane będzie w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym – wskazano.

„Projekty w nowej perspektywie w Priorytecie 1 będą składały się z modułów – przedsiębiorca z sektora MŚP będzie miał do wyboru jedną z obligatoryjnych części – prace B+R lub wdrożenie innowacji, a kolejne moduły będzie dobierał w zależności od swoich preferencji. Wnioskodawca będzie mógł uzupełnić swój projekt o elementy z zakresu: infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, internacjonalizacji, „zazieleniania” działalności przedsiębiorstw czy rozwoju kompetencji” – podała PARP.

Zaznaczono, że „wsparcie ma wzmocnić zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorstw oraz zwiększyć stopień dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki, co wpisuje się w aktualne polityki UE (np. w Europejski Zielony Ład – European Green Deal)”.

Skomentuj