Podkarpackie/ Ponad 2 mln zł przekazano w br. pracownikom niewypłacalnych firm

Na Podkarpaciu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wypłacono w tym roku 2,05 mln zł na rzecz pracowników i byłych pracowników niewypłacalnych podmiotów gospodarczych – poinformował PAP dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

W regionie pieniądze z FGŚP otrzymały w sumie 104 osoby, które zatrudnione były w 10 niewypłacalnych firmach.

Jak podał Czop, w tym roku, w porównaniu do minionego, nastąpił wzrost wartości wypłaconych świadczeń z funduszu o ponad 43,5 proc. Z FGŚP wypłacono w br. w sumie 2,05 mln zł.

„Jednocześnie nastąpił spadek o 32 proc. liczby osób uprawnionych do skorzystania z FGŚP, w porównaniu do roku ubiegłego. Oznacza to, że na jedną uprawnioną osobą przypadła większa kwota niż rok wcześniej” – podkreślił.

Jak zaznaczył dyr. rzeszowskiego WUP, w porównaniu do poprzedniego roku, w bieżącym nastąpił spadek liczby niewypłacalnych pracodawców na terenie Podkarpacia o ponad 9 proc. „Dziesięć firm, które ogłosiły niewypłacalność i korzystały ze środków FGŚP działały w branżach budowlanej, produkcyjnej i transportowej” – podał Czop.

Z danych przekazanych PAP wynika, że w br. siedem niewypłacalnych firm zatrudniały do 20 pracowników, a trzy pozostałe spółki zatrudniały od 21 do 100 osób. Nie odnotowano niewypłacalności wśród firm zatrudniających powyżej 100 osób.

Czop podkreślił, że jeszcze dwa lata temu, w 2020 r. wypłacono świadczenia z FGŚP w łącznej wysokości 5,62 mln zł dla 400 osób. W roku ubiegłym było to odpowiednio 1,43 mln zł dla 153 osób.

Skomentuj