Potrącenia z wynagrodzenia osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez zleceniodawcę potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy np. z tytułu kar umownych, użytkowania odzieży, obuwia roboczego, czy też nieobecności w pracy? Kwestia ta została poruszona w interpelacji poselskiej, na którą odpowiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Sprawa została poruszona w interpelacji poselskiej, w której czytamy m.in., że spotkać się można ze stanowiskiem, że dopuszczalne jest dokonanie przez zleceniodawcę (na jego rzecz) potrącenia z tytułu:

  • nieobecności zleceniobiorcy w pracy,
  • użytkowania przydzielonej mu odzieży, obuwia roboczego,
  • z racji „wypożyczenia” sprzętu niezbędnego do wykonania zlecenia.

W interpelacji czytamy, że część zleceniodawców i zleceniobiorców dopuszcza możliwość potrąceń w części przekraczającej minimalną stawkę godzinową − za pisemną zgodą zleceniobiorcy.

Ustawodawca przewiduje, że wynagrodzenie nie może być niższe niż aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa. Pomniejszenie wypłaty jak ww. przedstawiono przełożyłoby się na niższe zarobki niż te przewidziane w przepisach prawa – obecnie zleceniobiorca nie może otrzymać mniej niż 19,70 zł brutto za godzinę pracy.

W przypadku, kiedy w umowie nie zawarto regulacji dotyczących kar umownych, czy potrąceń na rzecz zleceniodawcy, a wynagrodzenie waha się w granicach minimalnej stawki – pojawiają się wątpliwości.

Dalej w interpelacji zwrócono uwagę na przepis art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego, według którego uprawnienia zleceniodawcy w zakresie samodzielnego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców nie mogą być dalej idące niż funkcjonujących na podstawie przepisów rangi ustawowej organów egzekucyjnych.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj