Pracodawca za pomocą strony praca.gov.pl może już zgłaszać pracowników z Ukrainy

Na stronie praca.gov.pl można już dokonywać powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ma 14 dni na dopełnienie tego obowiązku.

Nowe rozwiązania wprowadziła uchwalona w ostatnich dniach ustawa o pomocy Ukrainie.

Zgodnie z przepisami ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., będą mogli – po potwierdzeniu tożsamości – otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, rusza w środę (16 marca). Po nadaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli podjąć pracę w Polsce.

Według nowych przepisów pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest już możliwa na stronie praca.gov.pl.

Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Skomentuj