Pracodawcy: nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zagraża prawom przedsiębiorców

Proponowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zagrażają prawom przedsiębiorców, m.in. do zrzeszania się i udziału w procesie legislacyjnym – podała we wtorek Konfederacja Lewiatan. To jedna z siedmiu organizacji, które wystosowały w tej sprawie list do premiera i prezesa UOKiK.

Według organizacji zrzeszających pracodawców w obecnym brzmieniu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69) budzi „poważne wątpliwości interpretacyjne”. Wskazali przy tym m.in. na zaproponowaną w nowelizacji definicję kartelu.

Jak twierdzą przedstawiciele przedsiębiorców, projekt w przedstawionym kształcie „stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym” przez zbyt szerokie odczytanie zaproponowanych w nowelizacji definicji. Aby tego uniknąć, zaproponowali przyjęcie założenia, że „działania prowadzone na podstawie przepisów obowiązującego prawa i statutu związku przedsiębiorców nie stanowią naruszenia przepisów ustawy”.

„Wyrażamy zaniepokojenie aktualną treścią procedowanego Projektu” – napisano w liście otwartym w tej sprawie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego datowanym na 22 kwietnia. Pod apelem oprócz Konfederacji Lewiatan podpisali się również szefowie: Polskiej Izby Handlu, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Adwokatury Polskiej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej.

Skomentuj