Projekt: wsparcie na usługi doradcze i udział w targach dla MŚP

Wsparcie na usługi doradcze i udział w targach dla małych i średnich firm umożliwia projekt rozporządzenia opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Celem rozporządzenia jest „umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc MŚP pragnącym skorzystać z usług doradczych w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub zaangażować się w promocję swojej firmy poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania swoich produktów lub usług w kraju lub na arenie międzynarodowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano w dokumencie opublikowanym na stronach RCL, MŚP „w znaczącym stopniu przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, co wpływa korzystnie na rozwój kraju”. „Jednocześnie MŚP są narażone na występowanie typowych problemów związanych z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej na rynku, takich jak trudności z uzyskaniem kapitału lub pożyczek, ograniczony dostęp do informacji dotyczących nowych technologii i potencjalnych rynków” – podkreślono.

W Ocenie Skutków Regulacji dodano, że rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do udzielania wsparcia ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027. „Programy te, ze względu na bezprecedensową skalę finansowania stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania” – wskazano.

Szczegółowe regulacje dotyczące warunków ubiegania się o pomoc – m.in. podstawowe zasady oceny oraz takie elementy, jak wymogi formalne czy merytoryczne w zakresie ubiegania się o pomoc, a także przebieg procesu rozpatrywania wniosków – mają zostać szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków.

Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia.

Skomentuj