Raport: kandydatom do pracy brakuje m.in. odporności na stres i kreatywności

Według pracodawców kandydatom do pracy brakuje kompetencji miękkich; wśród nich wymieniają najczęściej: odporność na stres, umiejętność adaptacji, rzetelność, dyscyplinę i kreatywność – wynika z raportu Manpower.

Jak podano w raporcie „Niedobór Talentów”, co trzeci pracodawca w Polsce mówi o problemach w zrekrutowaniu osób wykazujących się odpornością na stres i umiejętnością adaptacji. Podobny odsetek uważa, że kandydatom do pracy brakuje rzetelności, dyscypliny i kreatywności.

29 proc. firm mówi o trudnościach w zrekrutowaniu osób charakteryzujących się zdolnością analizy i krytycznego myślenia oraz umiejętnością rozwiązywania problemów. Firmy sygnalizują także wyzwania z pozyskaniem kandydatów z takimi umiejętnościami miękkimi, jak podejmowanie inicjatyw oraz współpraca (27 proc.).

„Żyjemy w czasach ogromnej dynamiki zmian, dlatego kompetencje miękkie stają się obok umiejętności twardych filarem rozwoju organizacji. Są niezwykle ważne, deficytowe i pożądane, to kluczowy czynnik w doborze kandydatów do firm, a ich podnoszenie i rozwój powinny być istotnym elementem strategii zarządzania talentami” – podkreślił dyrektor ManpowerGroup Talent Solutions w Polsce Szymon Rudnicki. Dodał, że kompetencje miękkie są również bardzo istotne przy zmianie stanowisk wewnątrz organizacji i dostosowaniu pracowników do nowych, aktualnie potrzebnych ról.

Dyrektor rekrutacji stałej w Manpower Katarzyna Pączkowska przyznała, że niewystarczająco dobrze rozwinięte kompetencje miękkie mogą być powodem odrzucenia kandydata w procesie rekrutacyjnym. „Firmy od kilku lat przywiązują coraz większą wagę do posiadanych kompetencji miękkich u zatrudnionych osób. Dotyczy to już właściwie wszystkich specjalizacji. Jeszcze niedawno uważano, że w przypadku stanowisk technicznych czy inżynieryjnych kluczowe jest odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Obecnie pracodawcy poszukują połączenia tych elementów także z kompetencjami miękkimi” – zauważyła ekspertka. Wskazała, że rozwiązaniem może być wdrażanie przez firmy programów podnoszących kompetencje lub pomagających zdobyć nowe.

W analogicznym badaniu z 2018 roku firmy sygnalizowały, że brakuje przede wszystkim kandydatów ze zdolnością do współpracy i rozwiązywania problemów. Brakowało także osób z umiejętnością komunikacji i zorganizowanych. Z kolei w badaniu z 2021 roku na szczycie brakujących kompetencji miękkich były: odpowiedzialność, rzetelność i dyscyplina, logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a także podejmowanie inicjatyw. Organizacje wskazywały także na braki kompetencyjne w obszarze krytycznego myślenia, analizy oraz odporności i elastyczności.

Tegoroczne badanie przeprowadzono pomiędzy 1 a 29 kwietnia na próbie 522 pracodawców w Polsce.

Skomentuj