Raport: Polska zajęła 8. miejsce w rankingu oceniającym sytuacje kobiet na rynku pracy

Polska zajęła 8. miejsce w rankingu Women In Work Index, oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD – poinformowała firma doradcza PwC Polska.

Zgodnie z opublikowanymi w raporcie spółki danymi, Polska zajęła wyższe miejsca niż inne państwa regionu takie jak Węgry (13. miejsce), Słowacja (17. miejsce), Estonia (19. miejsce) czy Czechy (24. miejsce). Najlepiej oceniane w rankingu były kolejno Luksemburg, Nowa Zelandia i Słowenia.

Według danych Eurostatu i OECD gender pay gap (różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – PAP), luka płacowa w Polsce w 2021 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 6,5 proc. w 2020 r. i 8,5 proc. w 2019 r. – przekazano. Polskę wyprzedziły jedynie Luksemburg, Grecja, Belgia i Włochy – poinformowano. Autorzy raportu podkreślili jednak, że „nie oznacza to, że luka na poziomie 5,4 proc. w pełni oddaje skalę tego zjawiska, jest raczej pokazaniem trendu”.

W porównaniu do danych z 2020 r. stopa bezrobocia wśród kobiet utrzymała się na poziomie 3,3 proc. Zatrudnienie na pełen etat wzrosło w 2021 r. do 92,6 proc. wobec 91,1 proc w 2020 r., a stopa zatrudnienia do 66,1 proc. wobec 63,6 proc. „W porównaniu do 2020 r. znacznie wzrosła reprezentacja kobiet w zarządach, z 13,7 proc. do 22,4 proc.” – zauważono.

Raport „Women in Work Index” to analiza rynków pracy w 33 państwach OECD pod kątem warunków pracy dla kobiet i ich aktywności zawodowej. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w obu grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu. Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów.

Skomentuj