Romanowski: wskaźnik zatrudnienia wśród więźniów zdolnych do pracy wynosi 96 proc.

Stopień zatrudnienia wśród skazanych osiągnął niespotykany dotąd poziom 96 proc. osób, które są zdolne do pracy. Można by powiedzieć, że problem bezrobocia w polskich zakładach karnych nie istnieje – powiedział w środę w Lublinie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wiceminister Romanowski uczestniczył w Lublinie w otwarciu Ogólnopolskiej Konferencji i Targów „Więziennictwo 2022”. W swoim przemówieniu przypomniał, że polska Służba Więzienna jest w trakcie modernizacji. Podsumował dotychczasowe działania resortu sprawiedliwości w tej kwestii, przypominając o programie modernizacji SW w latach 2017-2020 o wartości 1,5 mld zł oraz o kolejnym takim programie realizowanym w latach 2022-2025, o wartości prawie 2 mld zł.

„Nowy program modernizacji, który trwa, również związany jest z modernizacją infrastruktury, obszaru teleinformatycznego, w szczególności także termomodernizacje i oczywiście zakupy broni, kamizelek, wszelkiego rodzaju sprzętu, również w zakresie transportowym oraz wsparcia i rozwoju systemu dozoru elektronicznego” – wymienił wiceminister.

Podkreślił, że podejmowane przez resort sprawiedliwości działania skupiają się też na resocjalizacji i readaptacji skazanych poprzez pracę. „Cieszę się, że najnowsze dane, które otrzymałem z centralnego zarządu Służby Więziennej mówią, że stopień zatrudnienia osiągnął niespotykany dotąd poziom praktycznie 96 proc. osób, które są zdolne do pracy. Można by powiedzieć, że problem bezrobocia w polskich zakładach karnych nie istnieje” – stwierdził Romanowski, dodając, że przed rozpoczęciem programów pracy dla więźniów, wskaźnik zatrudnienia wśród więźniów zdolnych do pracy wynosił ponad 50 proc.

Zwrócił uwagę, że aktywizacja zawodowa osadzonych jest też korzystna dla ich rodzin. „Dzięki temu mogą spłacać chociażby zobowiązania alimentacyjne” – dodał wiceminister sprawiedliwości.

W tym kontekście powiedział, że ze środków z funduszy modernizacyjnego Służby Więziennej budowane są także pawilony dla osób osadzonych i kolejne hale produkcyjne. „Dzięki temu osadzeni, którzy ze względu na charakter (przestępstwa – PAP) nie mogą opuszczać zakładu karnego, również z terenu zakładu karnego mogą podejmować pracę i być aktywizowani zawodowo. Takich hal powstało już ponad 50” – uzupełnił Romanowski.

Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji i Targów „Więziennictwo 2022” potrwa przez dwa dni w Lublinie. Podczas spotkań omawiane będą tematy związane z szeroko rozumianą logistyką więziennictwa, jej infrastrukturą techniczną i wyposażeniem funkcjonariuszy, jak również z resocjalizacją oraz problematyką zatrudniania i pracy więźniów. Konferencji towarzyszą targi sprzętu i technologii, które mają zastosowanie w infrastrukturze technicznej więziennictwa.

Skomentuj