Rozdano nagrody Głównego Inspektora Pracy, wśród laureatów minister rodziny

Nagrody Głównego Inspektora Pracy wręczono w czwartek w Warszawie. Jedną z laureatek została szefowa MRiPS Marlena Maląg, doceniona za działania związane z uregulowaniem pracy zdalnej i aktywizacją na polskim rynku obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z wojną.

Nagrody GIP przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

„Co roku spotykamy się na gali w zaszczytnym gronie, któremu bliskie są takie kwestie jak dobro pracownika, bezpieczna praca, poszanowanie prawa pracy, godne warunki zatrudnienia. Właśnie dlatego są wśród nas wybitni liderzy” – podkreśliła Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

„Dzisiejsza uroczysta gala jest formą podziękowania za państwa pozytywny wkład w trudną codzienność, za nieocenione zaangażowanie w kształtowanie godnych i bezpiecznych warunków pracy” – dodała.

List do uczestników uroczystości wystosował prezydent Andrzej Duda. „Grono nagradzanych dzisiaj osób i podmiotów jest szerokie, co dobrze pokazuje, że ochrona pracy to wspólny wysiłek wielu interesariuszy – pracodawców, którzy podjęli trud zapewnienia pracownikom najwyższych standardów bezpiecznej pracy” – napisał prezydent.

Nagrodą GIP im. Haliny Krahelskiej nagrodzono prof. Joannę Jurewicz, kierowniczkę Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi; dr inż. Joannę Kamińską, zastępcę kierownika Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB, minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszka Miętka, wiceprzewodniczącego ds. BHP i prawa pracy w NSZZ „Solidarność” AcelorMittal Poland SA Mirosława Nowaka, wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego Adama Ogrodnika, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystynę Ptok, dyrektora Departamentu Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach Zbigniewa Rawickiego oraz Grzegorza Piotra Szałasa – pracownika służby bhp w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.

List od minister Maląg odczytał wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Minister podkreśliła w nim, że nagroda GIP to dla niej wielki zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie. „Państwa kompetencje obejmują ochronę praw kobiet w miejscu pracy, która niejednokrotnie wiąże się z koniecznością łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi” – zauważyła szefowa MRiPS.

W trakcie gali wręczono także nagrody GIP im. Romana Giedrojcia oraz nagrody w konkursach „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Skomentuj