Ruszył nabór wniosków pracodawców do Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023

Powiatowe urzędy pracy w całym kraju prowadzą nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. O środki z KFS-u starać się mogą pracodawcy – osoby, bądź instytucje, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę.

„O środki z KFS-u starać się mogą pracodawcy, czyli osoby, bądź instytucje, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Jest to jednym z dwóch warunków, które należy spełnić. Drugi jest taki, że trzeba spełnić jeden z priorytetów ministra ogłoszony na dany rok oczywiście, jeśli chodzi o nabór podstawowy” – powiedziała PAP Bożenna Parol – specjalista ds. rozwoju zawodowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Dodała, że w rezerwie KFS-u priorytety określa Rada Rynku Pracy.

Parol poinformowała, że na stronie Urzędu Warszawy jest ogłoszony nabór wniosków, znajdują się tam wszelkie niezbędne dokumenty oraz zasady, na jakich Urząd Pracy w Warszawie przyznaje środki. Znajdują się tam także wytyczne przez ministra właściwego do spraw pracy dla Urzędów Pracy, gdzie omówiono szczegółowo co uznaje się za spełnienie określonego priorytetu.

„W terminie określonym przez Urząd Pracy, u nas (m.st. Warszawa – PAP) jest to od 1 lutego do 10 lutego. Należy składać wnioski w formie papierowej, albo za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – PAP)” – przekazała Parol.

Pytana o to, czy pracodawcy mogą wykorzystać przyznane środki z KFS na szkolenia związane z wprowadzaniem pracy zdalnej, powiedziała, że jeszcze z takimi się nie spotkała.

Zaznaczyła jednak, że wszystko zależy od tego jak zostanie skonstruowany wniosek oraz jakie będzie uzasadnienie do wniosku, a także jaki priorytet zostanie określony. Wtedy komisja do spraw oceny taki wniosek oceni i zadecyduje, czy przyznać środki.

Jednym z priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy jest wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

Poradziła, by zapoznać się z wytycznymi dla Urzędów Pracy, jakie jest wyjaśnienie tego priorytetu. Dzięki czemu będzie można określić, czy dane szkolenie, pomagające wprowadzić pracę zdalną w firmie, może zostać sfinansowane ze środków KFS-u.

Dodała też, że warto także sprawdzić, czy dany pracodawca zatrudnia pracowników deficytowych. „Jednym z priorytetów przyznawania środków z KFS-u jest wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które znajdują się na liście zawodów deficytowych w danym powiecie lub województwie” – powiedziała Parol.

Barometr zawodów deficytowych 2023 można znaleźć na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Informacje na temat wysokości środków oraz priorytetów wydatkowania KFS można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest narzędziem rynku pracy, wydzielonym z Funduszu Pracy, przeznaczonym na szkolenie ustawiczne za zgodą lub na wniosek pracodawców.

Skomentuj