Rzecznik MŚP postuluje zmianę systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców

Rzecznik MŚP postuluje zmianę podatkowego Polskiego Ładu dotyczącą systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców – podało w poniedziałek Biuro Rzecznika. Chodzi m.in. o obliczanie podstawy wymiaru składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zaapelował o szybką zmianę podatkowych przepisów Polskiego Ładu dotyczącą systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rzecznik wskazał, że od 1 stycznia br. miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą musi być osobno obliczana za każdy kolejny miesiąc roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące składek będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaty w ramach rozliczenia całego roku. Jeśli nie złoży wniosku w odpowiednim terminie, nie będzie mógł odzyskać wpłaconych środków.

Rzecznik proponuje, aby miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą miała charakter stały i była ustalana w taki sposób, w jaki ustawa o zmianie określa minimalną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy jako kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne następowałaby – zgodnie z propozycją Rzecznika – wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub przychodu, w wypadku podmiotów rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym. To – w ocenie Rzecznika – znacznie uprościłoby dokonywanie rozliczeń miesięcznych przez przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP wskazał też w liście do premiera na rozbieżności w zasadach obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowo za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zwrócił uwagę, że ustawodawca nie uwzględnił możliwości korygowania wysokości dochodu w związku z różnicami remanentowymi. Według Rzecznika, przepisy dotyczące składki zdrowotnej wprowadzają chaos prawny i są niezgodne z zakładanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia składki liczonej od rzeczywistego dochodu.

W przepisach – dowodzi Rzecznik – powinno być też jasno określone, że przedsiębiorca oblicza składkę płaconą w styczniu 2022 a dotyczącą grudnia 2021, według regulacji obowiązujących w 2021, sprzed wejścia w życie ustawy Polski Ład, a nowe przepisy dotyczą stycznia 2022, czyli składki płaconej w lutym 2022.

„Część przepisów podatkowo-składkowych ustawy Polski Ład jest sprzecznych z duchem Konstytucji Biznesu oraz wielokrotnie deklarowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego potrzeby takiej legislacji, aby ustawy były proste, zrozumiałe i pozbawione niepotrzebnej biurokracji” – podkreśliło Biuro Rzecznika MŚP.

Skomentuj