Senat wznowił obrady; zajmie się m.in. ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

Senat w czwartek po godz. 14 wznowił obrady; rozszerzył porządek o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą.

Po otwarciu obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował podjęciu przez Konwent Seniorów decyzji o wydłużeniu bieżącego posiedzenia Izby Wyższej o dni 11 i 17 marca.

Zaproponowała także poszerzeniu porządku o drugie czytanie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w NATO, którą w dalszej części obrad 87 senatorów przyjęło jednogłośnie w głosowaniu.

Marszałek Grodzki poinformował ponadto, że głosowania ws. punktów porządku obrad, które zostały rozpatrzone w środę oraz ustaw, które Senat rozpatrzy w czwartek, zostaną przeprowadzone w piątek o godz. 12.30.

Oznajmił także, że po przygotowaniu przez połączone komisje senackie sprawozdania ws. ustawy o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, porządek obrad zostanie uzupełniony o punkty dotyczące rozpatrywania tej ustawy.

Informując o planach na najbliższe dni, marszałek Grodzki dodał, że 16 marca będą obradowały senackie komisje, natomiast 17 marca kontynuowane będzie posiedzenia Izby Wyższej „w celu rozpatrzenia ustawy o obronie ojczyzny, która w sobotę wieczorem ma być głosowana w Sejmie”.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została przyjęta przez Sejm w środę późnym wieczorem. Reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z regulacją ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych przez Ukrainki, które uciekły przed wojną, już w Polsce. Ukraińcy będą mogli podjąć tutaj pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach. Specustawa zaostrza też kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Dzięki regulacji osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Świadczenia będą wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z ustawą, dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Zgodnie z przyjętymi przepisami w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie ponadto specjalny fundusz, z którego finansowana ma być pomoc na rzecz Ukrainy. Utworzona też zostanie rezerwy celowa w budżecie.

Sejm przegłosował w środę szereg poprawek, choć większość ze 108 zgłoszonych w drugim czytaniu została odrzucona.

Przyjęta została m.in. poprawka PiS gwarantująca funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi, jeśli popełniliby czyn zabroniony działając m.in. w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO, albo innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach. Odrzucona została poprawka PiS wprowadzająca taką zasadę również w okresie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego i stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Podobna poprawka, zgłoszona przez PiS, została wprowadzona do Prawa przedsiębiorców, ale w tym przypadku bezkarność będzie dotyczyła oprócz czasu wojny przeciwko Polsce i działań zbrojnych na jej terytorium oraz terytorium państw UE, NATO, albo państwa graniczącego z Polską, także czasu obowiązywania na terytorium RP stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, albo stanu wojennego, a także stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przeszła też m.in. poprawka zwalniająca niektóre zamówienia publiczne związane z pomocą dla obywateli Ukrainy z przetargów. Przegłosowano przepisy, że jeżeli obywatelom Ukrainy kończy się niedługo po 24 lutego br. zezwolenie na pobyt lub wiza, ulegają one automatycznemu przedłużeniu do końca roku.

We wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział PAP, że część zapisów projektu tej ustawy budzi jego zastrzeżenia, szczególnie wyróżnił tu „skandaliczny” jego zdaniem zapis o tzw. bezkarności urzędniczej.

Skomentuj