Senat za zmianą ustawy o dozorze technicznym

Senatorowi w czwartkowym głosowaniu opowiedzieli się za zmianą ustawy o dozorze technicznym. Według noweli sprzęt stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych zostanie zwolniony z obowiązku dopuszczenia przez polski wojskowy dozór techniczny.

Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało w czwartek 97 senatorów; nikt nie był przeciw, ani się nie wstrzymał od głosu.

Sejm nowelę ustawy o dozorze technicznym przyjął na początku marca. Zgodnie z nowelą, której projekt przygotowało MON, a rząd przyjął go w styczniu, podlegające dozorowi technicznemu urządzenia techniczne (np. dźwigi czy podnośniki do obsługi sprzętu wojskowego) wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce będzie można eksploatować bez konieczności uzyskiwania decyzji szefa Wojskowego Dozoru Technicznego. Zwolnienie będzie możliwe, jeżeli będą to przewidywać przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe.

Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował – wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego – zaświadczeń, które kwalifikują do obsługi i konserwacji urządzeń. Jak tłumaczył podczas dyskusji w Senacie wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że za każdym razem sojusznicy muszą występować do UDT o zgodę na użycie swojego sprzętu. „Chcemy tą ustawą otworzyć możliwość liberalizacji tych procedur” – wskazał.

Nowela odnosi się także do sprzętu polskiego wojska. Ma pozwolić szybciej pozyskiwać i wprowadzać do eksploatacji podlegające dozorowi technicznemu urządzenia wyprodukowane w innym państwie. Urządzenia te będą mogły zostać objęte polskim dozorem technicznym również wówczas, gdy nie podlegały mu w fazie ich projektowania i wytwarzania.

Nowela trafi teraz na biurko prezydenta.

Skomentuj