Surowsze standardy kontroli trzeźwości w zakładzie pracy

Czy zakładowe przepisy mogą przewidywać surowsze standardy obowiązku kontroli trzeźwości od zapisanych w ustawie?

Pytanie od czytelnika: 

Nosimy się z zamiarem wprowadzenia zakładowej procedury kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu. Jedną z grup docelowych, które miałyby zostać objęte tą procedurą stanowią pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, których obsługa wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

Zgodnie z art. 221c § 5 kodeksu pracy (dalej: KP), za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) – dalej: „AlkU”.

Czy mimo takiego zastrzeżenia wynikającego z treści przywołanego przepisu, w odniesieniu do wspomnianej grupy pracowników, moglibyśmy przyjąć surowsze standardy trzeźwości i ustalić, że negatywne konsekwencje wyciągane będą wobec każdego pracownika poddanego kontroli, której wynik będzie pozytywny, tzn. wykazujący na występowanie choćby śladowych ilości alkoholu w wydychanym powietrzu?

W myśl art. 221c § 1 KP wprowadzenie zakładowej procedury kontroli trzeźwości (kontroli na obecność alkoholu w organizmie) pracowników jest dopuszczalne w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Szczegółowe procedury obowiązujące w tym zakresie należy uregulować w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy – w obwieszczeniu.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj