Wręczono nagrody 48. edycji konkursu poprawy warunków pracy

Na co dzień w wirze pracy nie zastanawiamy się, jak ważne jest to by w miejscu pracy były odpowiednie bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas gali 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

W czwartek podczas uroczystej gali konkursu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i wiceminister Paweł Wdówik wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Zwracając się do uczestników uroczystości Maląg wskazała jak bardzo ważnym zagadnieniem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. „Na co dzień, w wirze pracy, kiedy przychodzimy, wykonujemy pewne zadania nie zastanawiamy się nad tym” – powiedziała.

„Praca jest dla każdego z nas bardzo ważna. Z jednej strony daje poczucie godności, stabilizacji zawodowej, stabilizacji rodzinnej. W pracy możemy się realizować. Możemy łączyć obowiązki życia rodzinnego z pracą zawodową. Na pewno to wszystko jest bardzo ważne, ale w tym miejscu pracy, w którym spędzamy wiele godzin, muszą być odpowiednie warunki. Muszą być wprowadzane odpowiednie zmiany, które są potrzebne, aby przede wszystkim, wszystkim pracownikom w miejscu pracy było bezpiecznie, byśmy zwracali uwagę na te istotne sprawy z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy” – mówiła szefowa MRiPS.

„Nie byłbym sobą, gdybym wskazał na zmiany w pracy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością” – zaznaczył Wdówik. „Wychodzimy z rzeczywistości lat 90. – a w zasadzie wyszliśmy z niej dawno – w której trzeba było przekonywać, zachęcać, motywować, że osoba z niepełnosprawnością może być pracownikiem, który przynosi zysk i korzyść firmie. Jesteśmy w czasach, kiedy firmy stopniowo zaczynają same pytać o pracowników niepełnosprawnością. Wiemy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o rozwój technologii asystujących, które w szalony sposób zmieniają rzeczywistość dając naprawdę ogromne szanse na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zmienia się także świadomość” – ocenił.

„Dlatego jest dla mnie ogromnie ważna rzeczą spotkać się dzisiaj z państwem, docenić tych, którzy wkładają wysiłek w to, żeby praca człowieka była szanowana, doceniana i mieć nadzieję, ze także wspólnym wysiłkiem wszystkich tutaj zgromadzonych podmiotów pracownicy z niepełnosprawnościami dostana tak bardzo należną im szansę, jako obywatele tego kraju, którzy chcą pracować, chcą być niezależni, a która to niezależność my, jako rząd umieściliśmy na pierwszym miejscu w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nawet przed pracą -prawo do niezależnego życia. A praca jest tym, co największym stopniu te niezależność będzie dawać” – powiedział. „Widząc państwa zaangażowanie możemy także ten obszar uczynić obszarem należącym do kluczowych i priorytetowych” – dodał.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce, prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce i przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne popularyzujące bezpieczeństwo pracy.

W kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce nagrodę I stopnia przyznano za innowacyjne, nisko-emisyjne Samojezdne Maszyny Górnicze wiercące i kotwiące z napędem bateryjnym. Nagrodę II stopnia przyznano za zastąpienie badań radiograficznych badaniami ultradźwiękowymi podczas naprawy ekranów szczelnych parownika. Nagrodę III stopnia przyznano za Scaff-Loead – system kontroli i monitorowania obciążeń własnych i użytkowych konstrukcji rusztowań wraz z systemem ostrzegania użytkowników przed przeciążeniami konstrukcji. Przyznano też 4 wyróżnienia.

W kategorii prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce nagrodę I stopnia przyznano za opracowanie aplikacji użytkowej do doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem w wybranych środowiskach pracy. Nagrodę II stopnia przyznano za rozprawę doktorską „Ocena narażenia sprawczy na dymy/pyły spawalnicze w oparciu o badania monitoringu środowiska pracy i biomarkerów stresu oksydacyjnego”. Nagrodę III stopnia przyznano za pracę magisterską ” Instruktaż wstępny bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami intelektualnymi”. Przyznano też 4 wyróżnienia.

W kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne popularyzujące bezpieczeństwo pracy nagrodę I stopnia przyznano za opracowanie i wdrożenie aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360 stopni”. Nagrodę II stopnia przyznano za zastaw aplikacji służących poprawie warunków bezpieczeństwa pracowników formy Thai Union Poland. Nagrodę III stopnia przyznano za Edukacyjne Muzeum BHP wraz z podjętymi działaniami promocyjnymi. Przyznano też 13 wyróżnień.

Na 48. edycję konkursu wpłynęło 57 zgłoszeń konkursowych: 17 – w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce, 9 – w kategorii prace naukowo-badawcze i 31 – w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Zgłoszenia konkursowe dotyczyły takich obszarów tematycznych jak np. zagrożenie mechaniczne, zagrożenia hałasem i drganiami, zagrożenia chemiczne i pyłowe, zagrożenia mięśniowo-szkieletowe, transport, środki ochrony indywidualnej, uciążliwość pracy, kultura bezpieczeństwa pracy.

W deklaracji autorów zgłoszonych rozwiązań w wyniku zastosowania ich liczba osób potencjalnie objętych bezpośrednia poprawą warunków pracy to ok. 250 tys. osób, a poprawą pośrednią ok. 5,5 mln osób.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany od 1972 r. Laureatom przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a od 1995 r. – również wyróżnienia dla zakładów pracy.

Skomentuj