PIE: wysokie temperatury negatywne dla produktywności gospodarek

Wysokie temperatury wpływają negatywnie na produktywność, zarówno w przypadku pojedynczych pracowników, jak i całych gospodarek – stwierdził w czwartkowej informacji Polski Instytut Ekonomiczny. Dodano, że gospodarki osiągają najlepsze wyniki przy średniej rocznej temperaturze 13 st. C.

PIE zwrócił uwagę, że powodem, dla którego wysokie temperatury powodują spadek PKB jest m.in. obniżenie produktywności pracowników.

Analitycy wskazali, że wysokie temperatury przekładają się m.in. na spadek podaży pracy w gospodarce. „W gospodarce amerykańskiej liczba przepracowanych godzin zaczyna gwałtownie spadać, jeśli maksymalna dzienna temperatura przekracza 30 st. C” – wskazali w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Jak wyjaśniono, wynika to przede wszystkim z faktu, że przy wyższych temperaturach ludzie częściej zamieniają pracę na wypoczynek. Dodano, że przy temperaturze 40 st. C dzienny czas poświęcony na pracę jest średnio o prawie 20 minut krótszy niż przy temperaturze 30 st. C. „Jest to oszacowanie dla całej populacji dorosłych (tj. wliczając emerytów, osoby bezrobotne i będące danego dnia na urlopie), czyli spadek czasu pracy wśród samych pracujących jest wyższy” – zaznaczyli eksperci. Zwrócili uwagę, że największy zanotowano wśród osób pracujących w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. „Wzrost temperatury z 30 st. C do 40 st. C przekłada się w tych sektorach na skrócenie dnia pracy średnio o prawie 1 godz. 20 min.” – czytamy.

Z informacji PIE wynika też, że wysokie temperatury obniżają wydajność pracowników w przeliczeniu na godzinę; optymalną temperaturą do pracy biurowej jest około 22 st. C. Przy wyższych temperaturach, jak wskazano, wydajność zaczyna coraz szybciej maleć. Np. przy temperaturze wynoszącej 30 st. C wydajność pracowników spada o ponad 9 proc., a przy 35 st. C o ok. 17 proc. w porównaniu z wydajnością przy temperaturze optymalnej. „Spadki produktywności przy wysokich temperaturach w znacznej mierze wynikają z obniżenia funkcji poznawczych” – zaznaczono. Dodano, że wyniki metaanalizy skupiającej się na wpływie temperatury odczuwalnej na funkcje poznawcze pracowników biurowych wskazują, że wzrost temperatury odczuwalnej z około 20-22 st. C do 27 st. C oznacza obniżenie funkcji poznawczych o średnio 1,2 proc.; wzrost do 32 st. C – obniżenie o 4,4 proc., a wzrost do 47 st. C – obniżenie o 9,1 proc.

„Wysokie temperatury wpływają negatywnie na produktywność, zarówno w przypadku pojedynczych pracowników, jak i całych gospodarek” – wskazało PIE, powołując się na wyniki badań naukowych. Zwrócono uwagę, że zależność między temperaturą a PKB pokazali na przykład naukowcy z uniwersytetu Stanforda. „Gospodarki osiągają najlepsze wyniki przy średniej rocznej temperaturze wynoszącej 13 st. C, a przy wyższych temperaturach produktywność zaczyna szybko spadać” – zauważono. Według analityków relację tę zaobserwować można przynajmniej od 1960 r. praktycznie na całym świecie – „funkcjonuje ona zarówno w krajach biednych, jak i bogatych, zarówno w krajach rolniczych, jak i tych, w których dominują przemysł albo usługi”.

Odnosząc się do prawdopodobnych powodów takiej zależności analitycy podkreślili m.in., że wysokie temperatury obniżają wysokość plonów w rolnictwie. Obliczono np., że w latach 1980-2008 globalne ocieplenie spowodowało obniżenie plonów kukurydzy o 3,8 proc., a pszenicy o 5,5 proc. netto. Inne szacunki, które cytuje PIE, wskazują, że (po odjęciu wpływu rozwoju technologicznego) wzrost globalnej temperatury o jeden stopień Celsjusza przekłada się na spadek plonów pszenicy o 6,0 proc., ryżu o 3,2 proc., kukurydzy o 7,4 proc., a soi o 3,1 proc.

Zwrócono uwagę, że ekstremalne temperatury skorelowane są także z podwyższeniem współczynników śmiertelności i zachorowalności. „Wyższe temperatury zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych katastrof naturalnych, jak na przykład powodzi błyskawicznych” – dodano. Wskazano m.in. na ubiegłotygodniowe powodzie wywołane gwałtownymi opadami deszczu w Niemczech i innych europejskich krajach.

 

Skomentuj