Zaplanuj kiedy chcesz mieć wolne za 6 stycznia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

W nadchodzącym 2018 r. tylko jedno święto wypada w sobotę – 6 stycznia święto Trzech Króli. Za ten dzień pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zapis ten dotyczy pracowników wykonujących obowiązki wynikające ze stosunku pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy, oznacza to, że są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku po 8 godzin.

Pracownikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego dnia wolnego, gdy święto wypada w niedzielę, jeżeli jest ona dla niego zarówno dniem wolnym od pracy, jak o pracującym.

Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu ustalania terminu odbioru dnia wolnego udzielonego w zamian za święto przypadające w sobotę. Pracodawca może samodzielnie zdecydować, który dzień będzie dniem wolnym. Ustalenie tego dnia może odbyć się za porozumieniem z pracownikami. Należy jednak pamiętać, że ten dzień powinien być udzielony w obowiązującym w danym zakładzie okresie rozliczeniowym.

Dni ustawowo wolne w 2018 roku

Data

Święto

Dzień tygodnia

1 stycznia

Nowy Rok

Poniedziałek

6 stycznia

Trzech Króli

Sobota

1 kwietnia

Wielkanoc

Niedziela

2 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek

1 maja

Święto Pracy

Wtorek

3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Czwartek

20 maja

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Niedziela

31 maja

Boże Ciało

Czwartek

15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Środa

1 listopada

Wszystkich Świętych

Czwartek

11 listopada

Święto Niepodległości

Niedziela

25 grudnia

Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Wtorek

26 grudnia

Boże Narodzenie (drugi dzień)

Środa

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Na podstawie art. 129 § Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Na podstawie tego zapisu obliczamy wymiar czasu pracy.

Przepisy Kodeksu pracy określają w jaki sposób możemy ustalić wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym:

  1. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. Dodajemy do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
  3. Na koniec odejmujemy po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Przykład

Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie podstawowym w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Miesiąc styczeń 2018 r.

Zgodnie z zapisem: (40 godzin x 4 pełne tygodnie) + 8 godzin x 3 dni „pozostające” = 184 – (8 godzin x 2 święta) = 184 – 16 = 168

Wymiar czasu pracy w całym 2018 roku wyniesie 2008 godzin. Będzie to o 8 godzin więcej niż w roku bieżącym – 2017 r.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w 2018 roku

Miesiąc

Liczba godzin pracujących

Liczba dni pracujących

Liczba dni wolnych od pracy

Styczeń

168

21

10

Luty

160

20

8

Marzec

176

22

9

Kwiecień

160

20

10

Maj

160

20

11

Czerwiec

168

21

9

Lipiec

179

22

9

Sierpień

176

22

9

Wrzesień

160

20

10

Październik

184

23

8

Listopad

168

21

9

Grudzień

152

19

12

Łącznie

2008

251

114

Po uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów w 2018 roku wypada 114 dni wolnych od pracy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Skomentuj