Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 3

Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 3

W trzeciej części artykułu omówimy procedurę wymiany butli, postepowanie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Procedura wymiany butli w wózku jezdniowym

Zagrożenia, jakie będą najczęściej towarzyszyły wymianie butli, to wybuch lub pożar spowodowane nieszczelnością układu zasilania.

Dlatego podczas wymiany butli należy pamiętać, że:

― w czasie wymiany butli należy zachować szczególną ostrożność,

― wymiany butli mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione,

― butle należy wymieniać poza halą – na wolnym powietrzu.

Instrukcja postępowania:

 1. Ustawić wózek w miejscu przeznaczonym do wymiany butli.
 2. Zabezpieczyć wózek przed przemieszczaniem poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego.
 3. Zakręcić zawór butli z gazem, pozwalając wypalić się pozostałościom gazu w instalacji.
  Wypalanie powinno trwać aż do momentu samoczynnego zgaśnięcia wózka.
 4. Wyłączyć zapłon.
 5. Odkręcić śrubę mocującą przewód gazowy korzystając z klucza antystatycznego.
  Uwaga! Lewy gwint.
 6. Wymienić butlę odpinając ją z mocującego uchwytu.
 7. Zdjąć z pełnej butli zabezpieczenia producenta (plastikowa plomba oraz korek) sprawdzając jednocześnie stan gumowej uszczelki zaworu.
 8. Sprawdzić ogólny stan techniczny zbiornika, zaworów oraz legalizację butli (prawidłowe oznaczenie i ważny termin badania technicznego).
  Nie wolno używać butli z uszkodzonym zaworem, gwintem, wgniecionych lub wybrzuszonych!
 9. Założyć pełną butlę zwracając uwagę na jej prawidłowe usytuowanie (Góra/Dół) w uchwycie mocującym.
  Uwaga! Ma to znaczenie dla prawidłowego poboru fazy płynnej LPG zasilającej wózek.
 10. Przykręcić końcówkę przewodu doprowadzającego gaz do instalacji korzystając z klucza antystatycznego.
  Uwaga! Lewy gwint.
 11. Odkręcić zawór butli i sprawdzić szczelność połączenia korzystając z wody mydlanej.
  W przypadku stwierdzenia nieszczelności w połączeniu instalacji gazowej wózka natychmiast zakręcić zawór butli.

 Czynności zabronione w czasie wymiany butli:

 • Zabrania się rzucania butlami, ich przetaczania, przewracania, uderzania o nie przedmiotami.
 • Zabrania się użytkowania butli niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Zabrania się używania otwartego płomienia lub palenia tytoniu w czasie wymiany butli.
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek prób demontażu elementów butli lub podejmowania czynności naprawczych.

PAMIĘTAJ – butla nigdy nie jest opróżniona w 100%

Skomentuj